Tradiční i méně známé ruské pohádky

Ruské pohádky jsou protkané slovanskou mytologií a typickými prvky. Nechybí náboženské prvky, božstvo, kouzla a čáry. V příbězích jsou tradičně zakomponována varování a ponaučení pro děti, což přináší vzdělávací bonus. A jaké jsou známé ruské pohádkové příběhy?...

Kanadské pohádky

V kanadských pohádkách vidíme vliv francouzské kultury. Příběhy mají specifickou atmosféru a často obsahují nejrůznější ponaučení. Vzhledem k tomu, že jde o poměrně nenáročnou literaturu, jde o vhodnou příležitost pro procvičení francouzštiny, případně angličtiny u...

Jaké pohádky se vypráví v Estonsku?

Pohádky a lidové báchorky v Estonsku mají svou tradici téměř ve všech jiných zemích. Důležitým zdrojem je ústní dědictví, kterým se předávala celá řada tradičních národních příběhů. Pohádky tak nebyly zpočátku určené pouze pro děti, ale představovaly jakási morální...

Pohádky z Portugalska a Brazílie

Portugalská a brazilská literatura mají často společný nejenom jazyk, ale i motivy. Hlavně u starších příběhů jde o ztvárňování okouzlení a dobrodružství ukrytého ve světě. Všímavější si mohou povšimnout typického vlivu římskokatolické církve. V pohádkách pro děti...