IMG_6666

Een beëdigde vertaling is een documenttype dat vooral wordt vereist door instanties, in zowel binnen- als buitenland. De vertaling wordt aan het brondocument gehecht en voorzien van een verklaring (de zgn. slotformule) en de handtekening en stempel van de beëdigde vertaler. Het is aanbevolen om niet het originele document, maar een gewaarmerkte kopie op te sturen.

Wat kunt u bij ons bestellen?

  • geboorteaktes
  • contracten
  • jaarverslagen
  • volmachten
  • certificaten
  • diploma’s
  • officiële documenten zoals overlijdens- en huwelijksaktes
  • financiële balansen

 

 

.