Bez názvu

Onder algemene vertalingen verstaan wij teksten die geen grote mate van specialistische kennis van een specifiek vakgebied vereisen. Over het algemeen worden deze teksten sneller geleverd dan ingewikkeldere opdrachten op gespecialiseerd niveau. Dit komt ook doordat wij voor deze doeleinden het grootste aantal vertalers beschikbaar hebben.

Welke algemene gebieden worden hier bedoeld?

  • mode
  • wonen
  • natuur
  • sport algemeen
  • gezonde levensstijl algemeen (en overige lifestyle-onderwerpen)
  • cultuur
  • HR en PR

Wij richten ons altijd naar uw individuele eisen. Wilt u dat in uw tekst bepaalde terminologie of een bepaalde toon wordt gehanteerd? Meld dit dan in uw e-mail, zodat wij uw wensen in de vertaling kunnen opnemen.

Bij een langdurige samenwerking wordt de tijd waarin een tekst kan worden verwerkt aanzienlijk korter. Onze medewerker weet dan al welke vertaalstijl u prefereert en gaat dienovereenkomstig te werk. En dat is slechts één van de voordelen die wij onze vaste klanten te bieden hebben.