Ceník

PŘEKLADY Cena za NS vč. DPH Cena za NS bez DPH
Angličtina, Němčina, Ruština, Slovenština 424,-/NS 350,-/NS
Italština, Francouzština, Polština, Holandština, Španělština, Ukrajinština 545,-/NS 450,-/NS
Bulharština, Maďarština, Rumunština 605,-/NS 500,-/NS
Švédština, Estonština, Řečtina 1089,-/NS 900,-/NS

*Ostatní jazyky dle individuální poptávky
** NS = 1 normostrana = 1800 znaků na stránku vč. mezer

 

TLUMOČENÍ Cena vč. DPH Cena bez DPH
Konsekutivní tlumočení 1210,-/hod 1000,-/hod
Simultánní tlumočení 1331,-/hod 1100,-/hod

*Minimální doba tlumočení: 4 hodiny
** Platí pro angličtinu, němčinu, ruštinu, ukrajinštinu, italštinu -> ostatní jazyky dle individuální poptávky
*** úřední tlumočení je naceňováno individuálně

 

OSTATNÍ SLUŽBY Cena vč. DPH Cena bez DPH
Korektura textu + 182,-/NS + 150,-/NS
Expresní překlad během 12 hodin (+ práce během soboty, neděle, státních svátků) + 50% + 50%
Expresní překlad během 24 hodin + 30% + 30%
Úřední překlad od 726,-/NS od 600,-/NS
Grafická úprava 182,-/NS + 150,-/NS

prekladymartina.cz

Výhody a slevy
– slevy pro věrné a dlouhodobé zákazníky
– při textu nad 10 normostran vypracování vzorového překladu v rozsahu 1 normostrany ZDARMA
– osobní konzultace možné v sídle Vaší společnosti

Příplatky
– příplatek za dodání nevhodného formátu
– příplatek za vysokou odbornost textu
– příplatek za příliš velké množství chyb v případě korektury