Ceník

PŘEKLADY Cena za NS vč. DPH Cena za NS bez DPH
Angličtina, Němčina, Ruština, Slovenština 363,-/NS 300,-/NS
Italština, Francouzština, Polština, Holandština, Španělština, Ukrajinština 484,-/NS 400,-/NS
Bulharština, Maďarština, Rumunština 605,-/NS 500,-/NS
Švédština, Portugalština 726,-/NS 600,-/NS

*Ostatní jazyky dle individuální poptávky
** NS = 1 normostrana = 1800 znaků na stránku vč. mezer

 

TLUMOČENÍ Cena vč. DPH Cena bez DPH
Konsekutivní tlumočení 1210,-/hod 1000,-/NS
Simultánní tlumočení 1331,-/hod 1100,-/NS

*Minimální doba tlumočení: 4 hodiny
** Platí pro angličtinu, němčinu, ruštinu, ukrajinštinu, italštinu -> ostatní jazyky dle individuální poptávky
*** úřední tlumočení je naceňováno individuálně

 

OSTATNÍ SLUŽBY Cena vč. DPH Cena bez DPH
Korektura textu + 182,-/NS + 150,-/NS
Expresní překlad během 12 hodin (+ práce během soboty, neděle, státních svátků) + 50% + 50%
Expresní překlad během 24 hodin + 30% + 30%
Úřední překlad od 605,-/NS od 500,-/NS
Grafická úprava 182,-/NS + 150,-/NS

 

prekladymartina.cz

Výhody a slevy
– slevy pro věrné zákazníky
– při textu nad 10 normostran vypracování vzorového překladu v rozsahu 1 normostrany ZDARMA
– osobní konzultace možné v sídle Vaší společnosti

Příplatky
– příplatek za dodání nevhodného formátu (velmi vzácně)
– příplatek za vysokou odbornost textu (velmi vzácně)
– příplatek za příliš velké množství chyb