ru

V ruštině vám nabízíme:

IMG_6576

 

překlady

tlumočení

korektury

expresní služby

soudní překlady a soudní tlumočení

Překlady z ruštiny do češtiny

Čilé obchodní styky s Ruskou federací a rusky mluvícími zeměmi vytváří značnou poptávku po překladech z Ruského jazyka. Mezi nejčastěji poptávané typy textu patří smlouvy, manuály, nebo produktové katalogy. Při každém typu překladu je třeba dbát nejen na kvalitu, ale také na kontext daného překladu. My vám nabízíme překlady z ruštiny, které uspokojí vaše nejnáročnější požadavky. Svěřte svůj překlad do rukou profesionálů, kteří věnují maximální úsilí tomu, aby výsledný text odpovídal přesně vašim kritériím. Z Ruského jazyka překládáme nejen technické, ale také ekonomické, obchodní, či obecné texty.

Překlady z češtiny do ruštiny

Obchodujete často s rusky mluvícími zákazníky? Potřebujete rychle, přesně a kvalitně vyhotovit překlad do ruštiny? V tom případě neváhejte a poptejte váš překlad u nás. Náš tým rodilých mluvčích se postará o to, aby váš text byl vhodně a kvalitně přeložen do cílového jazyka. Ať už je váš text obchodní korespondence, PR zpráva, produktový katalog, nebo web, naši profesionální překladatelé vám vyhotoví překlad dle vašich představ. Naši ruští překladatelé jsou zároveň rodilými mluvčími, a proto je zajištěna nejen gramatická přesnost, ale také stylistická kvalita a kompletní korektura vašeho textu.