IMG_6589

Odborný překlad je forma překladu, která vyžaduje specifické znalosti odborné terminologie. Důraz je tedy kladen nejen na gramatiku a stylistiku. Odborný překlad dostane na starosti překladatel, který má nejen minimálně 5 letou praxi jako překladatel, ale zároveň praxi v potřebném odborném oboru.  Tím jsou myšlena například složitá technická, medicínská, IT témata atd.

Co si u nás můžete objednat?

  • Katalogy
  • Manuály
  • Weby
  • Bezpečnostní listy
  • Technické dokumentace
  • Technické listy
  • Katalogové listy