Zpracování a ochrana osobních údajů fyzických osob

portál prekladymartina.cz zastoupená podnikatelským subjektem Martina Galandová Hřebenová 227/8A, 165 00 Praha – Lysolaje, IČ: 01201042 DIČ: CZ8652240014 zpracovává osobní údaje fyzických osob v souladu s účinným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen “Nařízení”) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Seznamte se, prosím se zásadami zpracování osobních údajů.

1) Jaké osobní údaje zpracováváme o svých stávajících a potenciálních zákaznících z řad fyzických osob?

 • Jméno a příjmení (abychom Vás správně oslovili)
 • Adresa (abychom Vám mohli zaslat například vyhotovený soudní překlad nebo slevový voucher)
 • Telefonní číslo (abychom Vám mohli zavolat v průběhu realizované zakázky a informovat Vás například o jejím dřívějším vyřízení)
 • E-mailová adresa:
  • abychom v případě, že se nedovoláme, mohli zvolit písemnou formu komunikace nad probíhající zakázkou
  • abychom Vám po předání zakázky/splnění smluvní povinnosti mohli zaslat dotazník spokojenosti s naší službou
  • abyste mohli dostávat informace o nových produktech, službách, slevových akcích, souvisejících s produkty, které jste od nás již dříve zakoupili, tedy s jazykovými službami, nebo změnách v otevírací době případně vyhlášených soutěžích souvisejících s našimi produkty

Všechny výše uvedené účely zpracování jsou plně v souladu s Nařízením. Jednotlivé účely zpracování máme pečlivě popsány a identifikovány v našem Registru zpracování osobních údajů.

2) Jakým způsobem informace využíváme?

 1. V souvislosti s vytvořením nabídky na námi poskytované služby shromažďujeme údaje uvedené v bodě 1)
 2. Vámi vyplněné údaje, které jste uvedli v poptávkovém formuláři, případně telefonicky, e-mailem, či osobně, jsou archivovány Správcem pouze v míře nezbytně nutné a pravidelně zálohovány na zabezpečené úložiště, které je osobním vlastnictvím Správce.
 3. Nashromážděné údaje podle článku I. nejsou žádným způsobem zpřístupněny třetím osobám.
 4. Údaje nadále uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčení doby, která činí tři roky a jeden rok po jejím uplynutí, s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.
 5. Pro případ zahájení správního, soudního či jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

3)  Naše právní povinnosti

 1. Při naší činnosti se řídíme podle zákonů č. 89/2019 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pro tyto účely je naší zákonnou povinností osobní údaje využít pro účely jednotlivých právních předpisů ve lhůtách stanovených.

4) Co dělat, když vám přijde, že vaše údaje zpracováváme jinak, než jsme uvedli výše?

 1. Pro případ, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněnému zájmu, pro který jste dali souhlas, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku zasláním zprávy na info@prekladymartina.cz, my budeme muset prokázat, oprávněný důvod, z jakého důvodu tyto údaje zpracováváme, do doby vyřešení námitek Vaše údaje nebudou zpracovávány.

5) Pokud budete chtít, aby vaše údaje z naší databáze navždy zmizely zpozorněte!

 1. Pro případ, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněnému zájmu, pro který jste dali souhlas, máte právo proti tomuto zpracování vznést námitku zasláním zprávy na info@prekladymartina.cz, my budeme muset prokázat, oprávněný důvod, z jakého důvodu tyto údaje zpracováváme, do doby vyřešení námitek Vaše údaje nebudou zpracovávány.