Tato služba zahrnuje překlad článků pro internetová i tištěná média. Jedná se o velmi oblíbenou službu, kterou u nás často vyhledávají majitelé vícejazyčných webových magazínů. Rádi se s vámi domluvíme na jednorázovém překladu, ale také na dlouhodobé spolupráci např. překlad několika článků týdně. Podle obsahu článků zvolíme toho nejvhodnějšího překladatele, který má k danému tématu nejblíže.

Nejen u článků určených pro tisk jistě oceníte gramatickou a stylistickou korekturu textu rodilým mluvčím (již v ceně). Zadaný text se tedy vždy dostane do rukou rodilého mluvčího.

V některých případech zasíláme klientům doplňující otázky. Ty nám pomohou vytvořit nejlepší možný výsledek. Jaké otázky to například jsou?

  • Kde bude článek umístěn?
  • Pro koho je článek určen? (Jaká je cílová skupina?)

Vy sami můžete vždy před začátkem práce na překladu zaslat veškeré požadavky. Překladatel je tak může zapracovat hned do první verze odevzdaného textu.