Překlad marketingových textů patří mezi nejtěžší disciplíny překladatelského oboru. Samotný marketingový text je cílen na určitou skupinu a výjimkou není ani obsah specifického humoru určitého národa.  Nezřídka tak není pro běžného překladatele jednoduché vystihnout hlavní pointu textu a vytvořit přirozenou cizojazyčnou variantu obdobné kvality.

Pro tyto účely je nejlepší cestou spolupráce s rodilým mluvčím, který se přímo nachází v dané zemi. Takový člověk je v centru dění a dokáže nejlépe vystihnout poselství jednotlivých marketingových textů. Naše překladatelská agentura přesně takové překladatele v týmu má. U každého nabízeného jazyka vám můžeme poskytnout autentický překlad od rodilého mluvčího.

Samozřejmostí je také gramatická a stylistická korektura právě rodilým mluvčím, bez níž se překlad marketingových textů rozhodně neobejde. Obraťte se nás v kteroukoliv denní dobu a my vybereme toho pravého překladatele pro vaše účely.