IMG_6666Ověřený soudní překlad je určitý typ dokumentu, který je nejčastěji vyžadován českými či zahraničními úřady. Při překladu se originální dokument spojí s překladem a umístí se na něj doložka, podpis a pečeť soudního překladatele. Doporučujeme vám místo originálního dokumentu zaslat jeho notářky ověřenou kopii.

Co si u nás můžete objednat?

  • Rodné listy
  • Smlouvy
  • Výroční zprávy
  • Plné moci
  • Certifikáty
  • Diplomy
  • Úřední listiny jako jsou úmrtní a oddací listy
  • Finanční rozvahy

 

 

.