Překlady z ruštiny do češtiny

Čilé obchodní styky s Ruskou federací a rusky mluvícími zeměmi vytváří značnou poptávku po překladech z Ruského jazyka. Mezi nejčastěji poptávané typy textu patří smlouvy, manuály, nebo produktové katalogy. Při každém typu překladu je třeba dbát nejen na kvalitu, ale také na kontext daného překladu. My Vám nabízíme překlady z ruštiny, které uspokojí Vaše nejnáročnější požadavky. Svěřte svůj překlad do rukou profesionálů, kteří věnují maximální úsilí tomu, aby výsledný text odpovídal přesně Vašim kritériím. Z Ruského jazyka překládáme nejen technické, ale také ekonomické, obchodní, či obecné texty.

Základní cena překladu je 270 Kč/NS.