Potřebujeme konsekutivní tlumočení? Tak to jste na správné adrese. V dnešním článku si vysvětlíme, kdo dělá konsekutivní tlumočení a proč to nedělá zrovna překladatel.

Občas si lidé pletou rozdíl mezi tlumočníkem a překladatelem. Obecně se má za to, že konsekutivní tlumočníci také překládají a překladatelé tlumočí. Faktem nicméně je, že obě povolání vyžadují rozdílné schopnosti. Abychom lépe přiblížili tuto problematiku, tak Vám ukážeme rozdíly mezi těmito dvěma profesemi.

Co dělá překladatel?

Na první pohled se může zdát, že rozdíl je opravdu nepatrný. Jeden překládá mluvené slovo a druhý psané. Nicméně není tomu tak. Překladatel se musí umět skvěle vyjadřovat v psané podobě a nezapomínat na perfektní stylistiku a gramatiku. Na základě jeho další odbornosti je potřeba, aby se uměl dobře pohybovat v oboru, který překládá. Nejdůležitějším aspektem je čas, který překladatel může danému textu věnovat (potažmo dohledat si terminologii, slovíčka, promyslet větnou konstrukci, … ). Ve zkratce lze říci, že překladatel má čas na promyšlení znění překladu. A hlavně se k překladu může vrátit a zpětně ho změnit.

Naopak u konsekutivního tlumočení se očekává, že tlumočník perfektně zvládne překlad dvou jazyků ve velmi omezeném čase na vysoké úrovni. Zároveň se automaticky počítá s tím, že je kvalitně jazykově a terminologicky vybaven a všechny tyto atributy umí obratem využít. K tomu je potřeba dále přičíst ještě enormní tlak v průběhu daného jednání.

Co dělá tlumočník?

Úkolem konsekutivního tlumočení je překonání jazykových bariér mezi dvěma stranami, které by potenciálně mohli bránit ve společném jednání. Tyto bariéry se překonávají nejen perfektně zvládnutým jazykem, ale také tónem, zabarvením hlasu, způsobem mluvy, ale v neposlední řadě také vystupováním. Tlumočník takto reprezentuje svoji profesionalitu a diplomacii. Jeho role je mnohem komplexnější a náročnější. Tlumočník se před každým jednáním připravuje na základě dodaných podkladů od zadavatele. Je proto velice důležité, aby zadavatel poskytnul co nejvíce materiálů k jednání. Správná příprava se odrazí na samotném tlumočení. Když dojde na tlumočení, tak tlumočník nemá možnost přeformulovat každou větu třikrát, dopředu promyslet jak co řekne, ale naopak reagovat rychle a kvalitně hned od první věty.

Proč překladatelé nedělají tlumočníky a obráceně?

Protože každý typ práce vyžaduje trošku jinou přípravu. Zároveň tlumočník musí být i tak trochu obchodník a extrovert, který rád vystupuje na veřejnosti. Musí také umět stát za svým klientem a vhodně ho reprezentovat. Překladatel je specialista na psané slovo a vyhovuje mu obvykle jiný styl práce. Je nutno říci, že se samozřejmě najde spoustu výjimek a hodně dobrých tlumočníků jsou i dobrými překladateli. Ale nemusí to tak platit vždy.

Tak nyní už víte, že pokud potřebujete tlumočníka, tak dostanete člověka, který je přesně na tuto práci vyškolen. Nicméně co dělat, pokud potřebujete zkušeného člověka na konsekutivní tlumočení v Praze? Je to jednoduché. Oslovte překladatelskou agenturu Překlady Martina a zde Vám doporučí tlumočníka přesně dle Vašich představ a oboru. Našim cílem je poskytnout to nejlepší konsekutivní tlumočení v Praze všem, kteří ho potřebují. Náš tlumočník je vhodný nejen jako vyjednavač u prezentačního jednání, ale také partner, který Vás rád doprovodí na obchodní jednání, konferenci nebo jinou akci.