Přeložit se dá všechno…. Ano, opravdu všechno, ale to zásadní při rychlosti dodání překladu, na které klienti většinou dost lpí, je formát, v jakém se k nám text k překladu dostane.

Překladatel není grafik

Nejjednodušším formátem, se kterým se rychle a dobře pracuje, je formát editovatelný, tzn. soubory z nástrojů office. Ideální je samozřejmě soubor wordový – docx. Speciální v této editovatelné sekci formátů jsou samozřejmě excely a ppt. V excelech dělají často menší překážky buňky, ve kterých je mnoho textu. Excel tak není k překladu zcela vhodný, protože při větším počtu buněk a textu v nich je soubor nepřehledný. Často se tak v něm špatně orientuje jak překladatel, tak i samotný klient. Ano, zde se může stát, že se jednoduše nepřeloží všechno, protože zafunguje lidský faktor a něco se přehlédne.

U ppt dělá neplechu zase grafika. Jakýkoliv překlad vždycky změní počet slov (buď více anebo méně a to klidně i o 15 % z původního textu), což má vliv na výslednou vizuální podobu ppt. Pokud tedy jako klienti žádáte, aby překlad odpovídal originálu, zadáváte s požadavkem k překladu také požadavek na grafické zpracování vašeho dokumentu. Nebuďte proto překvapeni, když si některé agentury účtují speciální příplatek.

I love pdf

Speciální ne/editovatelná sekce jsou soubory v pdf. Některé jde totiž „rozbít“ a zkonvertovat do wordových souborů. Některé, většinou ty s velkým množství obrázků a textů, nikoliv. V každém případě je nutné výsledný konvert tak jako tak upravit. V případě nemožnosti soubor konvertovat, nezbývá nic jiného než dokument klasicky/ručně přepsat = ano, zabere to dost času a grafiku není možné zachovat v původním formátu. Překlad z holandštiny proto může trvat déle.

I hide scan

To nej nej….ANO TO NEJHORŠÍ, co může překladatele a tedy i agenturu potkat jsou překlady ze scanů. Ty se velmi rádi „maskují“ jako pdf formát v příloze mailu. Scan je prostě scan a ten se musí vytisknout (ideálně, aby se s ním lépe pracovalo) a následně přepsat/přeložit klasicky do wordového souboru. Samozřejmě i v případě scanů je možné využít některé online konvertory, ale na výsledném souboru, aby s ním mohl překladatel vůbec začít pracovat, zůstane ještě mnoho grafické práce. Zároveň ani zde není možné zachovat grafiku. Časově je překlad z holandštiny ze scanu nejvíc náročný. Pokud jsou součástí nascenovaného dokumentu tabulky a obrázky, přepadají kolegy většinou mrákoty, protože se jedná více než o samotnou překladatelskou práci o práci grafickou. A nám jako agentuře nezbývá nic jiného, než veškeré grafické práce „udělat“ a kolegům překladatelům poslat, co nejlepší, editovatelný soubor.

V případě scanů se také občas stává, že je napováženou, zda takový dokument vůbec překládat. Překlad z holandštiny má tedy větší časovou náročnost, (před a po) grafické úpravě a zároveň i často následné reklamaci ze strany klienta. Tomu se totiž většinou výsledný soubor „nelíbí“, protože dokument prostě nevypadá jako původní, originální nascenovaný text. Výjimku tvoří samozřejmě soudní překlady.

Speciální soubory

Absolutní – naštěstí spíše raritou jsou soubory z firemních softwarů, k jejichž překladu je nutná instalace klientova firemního programu. Obecně kolegové neradi sytí, pokud to není opravdu nezbytné, svůj počítač nějakými „novými“ softwarovými nástroji. Překladatelé jsou pořád humanitně/lingvisticky založené osoby. „Techničtí“ překladatelé rádi hledají slova a přesné technické výrazy, pídí se po smyslu a fungování daného stroje, jen pro to aby našli správný ekvivalent v daném jazyce, ale postavit je k přístroji, ke kterému překládají návod, není dobrý nápad. Podobně je to i s instalací nových programů a softwaru.