Potřebujete překlady do ruštiny? To jste tu správně. A chtěli byste se dovědět něco o konci války v Rusku? Tak to jste tady také správně. Vzhledem k tomu, že překlady do ruštiny děláme den co den, tak bychom se dnes rádi věnovali i části ruské historie.

Rusko je velmocí, která sehrála nesmírně důležitou roli napříč celým vývojem druhé světové války. Jak vypadal konec války a jaké mělo ukončení válečného konfliktu důsledky?

Nejdříve spojenci, potom nepřátelé na život a na smrt

Stalin s Hitlerem zpočátku uzavřeli několik tajných dohod o vpádu do zemí, jako bylo Polsko nebo Estonsko. Překlady do ruštiny byly v té době nesmírně klíčové a vše muselo být opravdu sladěné a hlavně tajné. Připojení k SSSR se týkalo i Podkarpatské Rusi a Ukrajiny, kde proběhla zfalšovaná referenda. Jak se dozvídáme díky přítomnosti záznamů s dobrými překlady do ruštiny, i přes uzavírání těchto dohod o přenechání území Stalin Hitlerovi nikdy nedůvěřoval. Jeho nedůvěra našla své opodstatnění 22. června 1941, kdy Německo otevřelo východní frontu a pustilo se do velkého tažení na Rusko. Operace Barbarossa, jak bylo velkému plánu přezdíváno, se později stala nejkrvavějších, nejdelším a nejvíce urputným pozemním střetnutím v dějinách. Mnozí historikové a odborníci na válečnou strategii označují zahájení tažení na Rusko a otevření další fronty jako Hitlerovu největší chybu, která mu prohrála válku.

Jak říkají překlady do ruštiny, boje byly krvavé, urputné a každý vítězný pokrok se trestal mnoho mrtvými nebo zajatými. Nakonec se boje proti Rusku účastnili všichni spojenci Hitlerovského Německa. Součástí byly monumentální tankové bitvy. Za zmínku jistě stojí například největší tanková bitva u Kurska. Překlady do ruštiny hovoří i o potížích německých vojsk při tuhých zimách a nepřízni počasí.

Velkým vyvrcholením byla bitva o Moskvu. Jednalo se o obrovský úspěch německé armády, že se vůbec dostala tak daleko, ale před branami Moskvy postup skončil. Postupně se začaly karty obracet a pod vedením obratných generálů začalo Rusko přecházet do ofenzivy. Východní německá fronta byla postupně tlačena směrem na západ. Stále více území bylo zpět osvobozováno a velká sovětská síla spočívala v obětavosti vojáků a jejich obrovském počtu.

Oslavy konce války

Rusko si každý rok dopřává velké oslavy Dne vítězství nad nacistickým Německem. Svátek se slaví až 9. Května. První kapitulace byla sice podepsána již 7. května v Remeši, ale na žádost Stalina byl kapitulační akt opakován o den později. Kapitulační smlouva byla podepisována v pozdních večerních hodinách a tou dobou už na území Moskvy byl další den. Z toho důvodu je Den vítězství slaven o den později ve východních zemích, jako je Rusko a Ukrajina.

Poválečné rozdělení území

Po válce vyvstávaly otázky ohledně rozdělení moci a území v Evropě. Stalin zavětřil příležitost a začal se pouštět do obrovského rozšiřování sovětského vlivu. Podle původní dohody na Jaltské konferenci měla vést demarkační čára mezi americkými a sovětskými vojsky po hranicích Československa. Většinu území osvobodit sovětský svaz. Jak hovoří překlady do ruštiny, následovala dlouhá éra komunistických režimů ve všech zemích osvobozených sovětskými vojsky. Tolik očekávaná svoboda tedy nepřišla. Řada lidí viděla v novém politickém směru jistou naději a slibované ideje je natolik učarovali, že věřili, že Sovětský svaz to s nimi myslí dobře. Bohužel to však nebyla pravda. Konec druhé světové války rozdělil svět na dvě poloviny. Na Západ a Východ, mezi kterými zuřila Studená válka. V zemích východního bloku se zpomalil vývoj ekonomiky a z následků komunistického režimu se některé země vzpamatovávají dodnes.

Řešíte překlady do ruštiny? Řešte je u nás! Vyhotovíme pro Vás překlady do ruštiny nejen úředních, ale také běžných dokumentů.