Proč je to tak drahé?IMG_6666

Protože za prací překladatele je schováno mnoho let studia, praxe, zodpovědnosti a v neposlední řadě také režijních nákladů. Vzhledem k tomu, že se nechystáme v brzké době opustit trh, snažíme se dbát na maximální kvalitu a spokojenost zákazníka. A to vše dohromady něco stojí.

Co je to normostránka?

To je počet znaků na stránku vč. mezer. Jedna normostránka má 1800 znaků na stránku vč. mezer. Naše ceny se odvíjí od tohoto údaje. Počet normostran zjistíte sami ve word dokumentu, záložka REVIZE a potom POČET SLOV.

Umíte fakturovat dle počtu slov?

Ano. Fakturujeme dle počtu slov anebo dle počtu normostran.

Jaký je formát dodání?

Dle domluvy se zákazníkem. Nejčastějším formátem dodání je word.

Potřebujeme expresní překlad a to s dodáním co nejdříve. Umíte to?

Ano. Nicméně zákazníky vždy upozorňujeme na to, že rychlost překladu může být na úkor kvality. Je potřeba, aby překladatel měl čas na zpětnou kontrolu a případnou opravu nebo revizi.

Umíte odborný překlad?

Toto je velice obecná otázka, která může mít odpověď jak ano, tak i ne. Obecně lze říci, že při odborném překladu a specifické terminologii má zákazník povinnost předložit vlastní terminologii, dle které bude překlad vyhotoven. Pokud takto neučiní, tak použijeme vlastní terminologický slovníček, který ale nemusí 100% korespondovat s tím, na co je zákazník zvyklý. Proto našim zákazníkům doporučujeme předložit slovníček ještě před zahájením překladu.

Proč expresní překlad slouží pouze jako pracovní verze překladu?

Protože v případě expresních překladů nemá překladatel dostatek času na zodpovědnou kontrolu. Je potřeba, aby takový překlad dále prošel buď interní kontrolou u zákazníka, anebo aby k danému překladu byla objednaná korektura.

Už jste někdy odmítli překlad?

Ano. Nejčastěji toto nastane, pokud zdrojový dokument není dostatečně kvalitní na to, aby byl určen k překladu. Může se jednat o nečitelné dokumenty, které jsou naskenované, psané rukou nebo z jiných důvodů nejsou k přečtení. Druhým důvodem je sice čitelný dokument, ale plný gramatických chyb, nejednoznačných a dlouhých souvětí, či hrubých stylistických nedostatků. Z některých dokumentů by dobrý překlad bohužel nevznikl a na to se zákazníka snažíme dopředu vždy upozornit.

Jak se dá u vás platit?

Za překlad se běžně platí převodem na účet nebo kartou. V případě nového zákazníka a první zakázky požadujeme vždy platbu předem (ideálně kartou).

Jaké slevy dostanu jako zákazník?

V případě dlouhodobé spolupráce máme zvýhodněné ceny pro stálé zákazníky. Další slevy poskytujeme v případě opakujících se částí textu.

Jak moc dopředu si mám zarezervovat konsekutivní tlumočení?

Ideálně alespoň 1-2 týdny dopředu v případě jednodenního tlumočení. Pokud požadujete vícedenní tlumočení, tak potom doporučujeme alespoň 2 – 3 týdny dopředu. Rádi bychom upozornili na storno podmínky v případě tlumočení. Pokud se tlumočení neuskuteční, potom je potřeba objednávku zrušit nejpozději 8 dní před tlumočením. Pokud zrušení nastane mezi 2 – 7 dnem před tlumočením, platí se storno poplatek 50% z ceny tlumočení. V případě zrušení v den tlumočení, nebo 1 den před tlumočením, tak je storno poplatek 100% ceny tlumočení.

Děláte překlady s razítkem?

Ano.

Jak mám poznat, která agentura nabízí lepší služby?

Existuje několik cest, jak vybrat vhodnou agenturu. V ideálním případě je dobré jít do agentury, na kterou dostanete doporučení od někoho, kdo s danou agenturou má již zkušenosti. Pokud tuto možnost nemáte, tak si zkuste od agentury nechat vyhotovit překlad normostrany. Vzorový překlad by vám měl napovědět, se kterou agenturou začít spolupracovat.