francieFrancouzský jazyk nenajdeme pouze ve Francii. Setkáme se s ním také v bývalých koloniích, kde se dodnes hojně používá. Dnešní článek proto věnujeme bližšímu pohledu na francouzštinu jinde, než na evropském kontinentu.

Počátky

V dobách kolonizátorů se na africký kontinent dostalo mnoho evropských jazyků. Hlavně šlo o nizozemštinu, angličtinu a právě i francouzštinu. Kdy se poprvé objevila a jak vypadá její budoucnost v Africe?

Kdy se francouzština objevila v Africe

Francie dobyla své první kolonie na začátku 17. století. Už v té době se do Afriky dostali první francouzsky mluvící lidé. Následovaly však nepokoje a spory s Velkou Británii, kdy Francie řešila problémy se svými jinými koloniemi v Americe. Ke konci 19. století se pod francouzský vliv dostaly země v severozápadní Africe. Malá francouzská kolonie existovala i na východním pobřeží. Z těchto center se začala francouzština šířit i dále. Od doby, kdy se francouzský jazyk poprvé objevil na africkém území, mnohonásobně vzrostl počet lidí, kteří tento jazyk využívají.

Kde se mluví francouzsky

Francouzština je oficiálním jazykem ve 21 afrických zemích.  Celkově v Africe používá francouzštinu buď jako mateřský nebo jako druhý jazyk přibližně 120 milionů lidí, kteří jsou z 31 zemí. Nejvíce francouzsky mluvících lidí na území afrického kontinentu najdeme v Kongu, Alžírsku nebo Pobřeží slonoviny. Celkově je centrum francouzsky mluvících lidí soustředěno do takzvané Francouzské Západní Afriky, což jsou státy, které dříve byly francouzskými koloniemi. Celkově se jednalo o federaci 8 zemí. Spolu s nimi se francouzsky mluví i v jiných částech afrického kontinentu, ale největší koncentraci lidí, kteří ovládají francouzský jazyk, najdeme právě v Západní Africe.

Rozdíly oproti evropské francouzštině

Africká francouzština byla poznamenána vlivem místních jazyků. Tento efekt byl i zpětný, kdy se do obecné francouzštiny, která se používá i v Evropě, dostala některá slova z původních nářečí místních obyvatel.

Zajímavé je, že na africkém území, mají některá francouzská slova jiný význam. Afričané si vytvořili i zcela nové výrazy upravením některých francouzských slov nebo jejich přímým vymyšlením. Je tedy klidně možné, že při kontaktu s africkou francouzštinou, narazíte na slova, kterým nebudete rozumět i přesto, že dobře ovládáte evropskou francouzštinu.

Vliv velkého množství dalších domorodých jazyků postupně vytvořil pestrý, muzikální jazyk, který však není dokonale jednotný. V rámci jednotlivých regionů se vyskytují rozdílná slova nebo jiné významy. Regionální varianty francouzštiny si však jsou natolik blízké, aby se mezi sebou mluvčí dostatečně srozumitelně dorozuměli.

Jaká je budoucnost používání francouzského jazyka v Africe?IMG_6651

Na území afrického kontinentu zažívá francouzština mnohem větší rozvoj, než na evropském území. V Evropě počet lidí, kteří plynule ovládají francouzštinu pomalu ubývá. Naopak v Africe stálé vzrůstá počet lidí, kteří francouzštinu aktivně využívají.

Přidávání nových slov a lehké rozdíly v rámci jednotlivých regionů se postupně stírají. Moderní technologie zažívají rozmach i na africkém kontinentu, kde se v bohatších oblastech již nejedná o nic výjimečného. Předpokládáme, že to časem povede k jistému ustálení africké francouzštiny. Ta je už v dnešní době poměrně výrazně odlišná od své evropské zakladatelky, takže je možné hovořit o samostatném jazyku. Budoucí vývoj jistě bude mít nadále vzrůstající tendenci. Zčásti za to možná může i fakt, že ambiciózní Afričané touží po studiu na kvalitních evropských univerzitách a znalost francouzského jazyka jim je v tomto ohledu velmi nápomocná a doslova jim otevírá dveře do světa.