spainDnešní článek věnujeme krásnému a zvučnému jazyku, který najdeme hned na několika kontinentech. Ano, je to tak – jedná se o španělštinu. Nejenže tento jazyk patří k nejrozšířenějším světovým jazykům, ale také se jedná o velice oblíbený jazyk při překladech nebo tlumočení. Překlady do španělštiny proto patří k naší základní nabídce.

Španělština (označovaný také jako kastilština) je románský jazyk odvozený z latiny, který se postupně vyvíjel na Pyrenejském poloostrově. Patří do skupiny indoevropských jazyků.

Období dávno před Kristem…

Římské dobývání, které započalo 300 let př. n. l. a trvalo přibližně dvě staletí, vytlačilo téměř všechny původní jazyky Pyrenejského poloostrova vyjma baskičtiny. Baskicko dokázalo odolávat římským útokům. Vlastní jazyk si udrželo až do současnosti. S římskou kulturou přišla na většinu Pyrenejského poloostrova latina, která se rychle rozšířila a zabydlela. Španělský jazyk se začal formovat z latinského dialektu západořímských provincií, především pak kastilského dialektu centrální části severu poloostrova. Tento typ latiny byl označován jako vulgární latina a je spojována právě s rozmachem římské kultury. Řeč se šířila v neposlední řadě i díky bohoslužbám slouženým rovněž v latinském jazyce.

Po pádu římské říše v 5. století n. l. vliv liturgií na vývoj jazyka obyčejného lidu ustupuje. V tomto období se lidová latina mísí s regionálními jazyky a vytváří tak prazáklad románské rodiny jazyků na území Evropy vůbec. Zde již můžeme mluvit o kastilském dialektu, který se vyvíjí v průběhu raného středověku, tedy v období 5. – 11. stol n. l. Nejstarší dochovanou písemností v kastilském jazyce je historický epos z 12. stol. n. l. Píseň o Cidovi.

Následný vpád Gótů a Vizigótů kastilský dialekt příliš neovlivnil. Teprve později v 8. stol. n. l. se díky muslimské invazi utvořily dvě zóny odlišného vlivu. V centru poloostrova a na jihu v andaluské oblasti na jazyk působila arabština a berberština. Katalánská část a sever poloostrova zůstaly v rukou křesťanů a tato oblast nebyla vystavena vlivu arabského jazyka. Jen kastilský dialekt na severu obohatila původní baskičtina.

Zlatá éra jazyka španělského

V 15. století, na konci éry reconquisty (trvání 8. – 15.stol), bylo muslimské Španělsko znovu dobyto křesťany. Tím došlo k politické i jazykové konsolidaci a kastilština získala na poloostrově svoji dominanci. Ve stejném roce, kdy Kryštof Kolumbus poprvé přistál u Amerických břehů (1492), vydal v Salamance jazykovědec Elio Antonio de Nebrijou (vlastním jménem Antonio Martínez de Cala) první španělskou gramatiku (Umění kastilského jazyka). Je zajímavé, že se nejednalo pouze o první gramatiku španělštiny, ale o první gramatiku národního jazyka vůbec.

Za vrcholné období kulturního a politického rozmachu označované Zlatým věkem (Siglo de Oro) se považuje 16. a 17. století. Na Pyrenejském poloostrově vzkvétala literatura, malířství, sochařství i hudba. Zlatý věk obohatili dramatici píšící v kastilštině jako Lope de Vega (autor komedie Fuenteovejuna – Ovčí Pramen či La Dorotea a velkého množství dalších komedií, románů i náboženských her), Miguel de Cervantes y Saavedra (autor bezesporu nejznámějšího díla své doby – Don Quijot), Pedro Cadlerón de la Barca, Francisco de Quevada a nespočet dalších autorů. Od této doby, přesněji od konce 16. století se již mluví o kastilštině jako o španělštině.

Další důležitý zlom čekal vývoj jazyka po založení Španělské královské akademie – Real Academia Española (RAE) v roce 1713, která dodnes ustavuje jazykové zvyklosti, zejména gramatiku, slovní zásobu a pravopis.

Jak si stojí španělština dnes?

Podlkubae posledních studií se v současné době stal kastilský jazyk po mandarínštině druhou nejvíce užívanou řečí na světě. Těsně následuje angličtina. Španělštinou se úředně mluví mexikove Španělsku a v převážné části Latinské Ameriky (Mexiko, Kuba, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Salvador, Kostarika, Panama, Dominikánská republika, Portoriko, Kolumbie, Venezuela, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina). Dále je španělštinou úředním jazykem v Rovníkové Guinee, Filipínách, Andoře a Západní Sahaře. Španělština má velký potenciál růstu. Svědčí o tom i fakt, že předehnala angličtinu, kterou lingvisté donedávna považovali za druhý nejfrekventovanější jazyk světa.

Poptáváte Španělský jazyk? Poptejte ho u nás. Vyhotovujeme překlady do španělštiny nejen obecných textů, ale také odborné technické dokumenty. Kontaktujte nás emailem, telefonicky nebo přes kontaktní formulář a obratem získáte nabídku na váš konkrétní dokument.