V našem jazykovém koutku se můžete postupně seznámit nejen s běžně překládanými jazyky, ale také s méně obvyklými jazyky, které také třeba budete někdy potřebovat. Dnes se zaměříme na ten zřejmě nejvíce používaný. Angličtina patří mezi nejčastěji poptávaný jazyk v naší agentuře, a proto jsme se rozhodli, že vám dnes přiblížíme zrovna jeho historii.vb

Prvopočátky jazyka a jeho vývoj

Opravdový začátek angličtiny se datuje do 5. století n.l., kdy se na březích Británie vylodily tři germánské kmeny. Tyto tři známé germánské kmeny – Anglové, Sasové a Jutové vypluli ze severního Německa a Dánska, překonali Severní moře a na území Británie našli obyvatele mluvící keltštinou. Po této invazi byla většina obyvatelstva zatlačena na západní a severní části ostrova (oblast Wales, Skotsko a Irsko). Název angličtina se odvozen od území Anglů, kteří zde starou angličtinu (Englisc).

Stará angličtina a její další vývoj (450 – 1100 n.l.)

Díky podobnosti jazyků, kterými hovořily starogermánské kmeny, se začala plně rozvíjet stará angličtina. Je ovšem potřeba říci, že stará angličtina je velmi odlišná od dnešní angličtiny a dokonce i rodilí mluvčí mají velké potíže jí rozumět. I přesto téměř polovina nejčastěji používaných slov má kořeny ve staré angličtině. Příkladem mohou být slova strong, water, be, … .  Starou angličtinou se hovořilo přibližně do roku 1100. Jazyk měl čtyři dialekty, byl plně kodifikovaný a také v tomto období vznikala nejrůznější literatura. Nejznámějším dochovaným dílem je epos Beowulf, který patří k nejvýznamnějším dochovaným dílům staroanglické literatury.

Období 1100 – 1500

V roce 1066 nastalo období, které mělo další vliv na vývoj angličtiny. V bitvě u Hastings Vilém I. Dobyvatel, vévoda z Normandie (oblast moderní Francie), dobyl území Anglie a zanechal na území podstatnou francouzskou stopu. Francouzština se v tomto období stala jazykem soudu a také jazykem vyšší třídy. Ačkoli se v 14. století stala opět dominující angličtina, tak v jazyce zůstalo spousty francouzských slov. I středověká angličtina měla své dominantní spisovatele. V tomto případě to byl Geoffrey Chaucer, jehož nejvýznamnějším dílem se staly Canterburské povídky. Ačkoli je zde patrný pokrok ve vývoji jazyka, pořád je tato angličtina pro současné rodilé mluvčí velmi nesrozumitelná.

Moderní angličtina a její rané období 1500 – 1800

V průběhu středověku se angličtina vyvíjela několika základními směry. Předně se zkracovala výslovnost samohlásek a dále v období renesance byla angličtina obohacena o nová slova a fráze. S vynálezem knihtisku začala mít angličtina svoji tištěnou kodifikovanou podobu. Hláskování a gramatika měly jasný rámec. Zároveň knihy začaly být přístupnější většímu počtu lidí. V roce 1604 byl publikován první anglický slovník. Základem moderní angličtiny se stal londýnský dialekt a to proto, že většina vydavatelů sídlila v okolí Londýna, kde vznikala většina knih.

Současná angličtina od 1800 do současnosti

Hlavním rozdílem mezi současnou angličtinou a moderní angličtinou je slovník. Současná angličtina obsahuje mnohem více slov. Důvody jsou především dva – průmyslová revoluce, díky které bylo třeba najít pojmenování nových technologií a postupů a druhým důvodem je to, že se Velká Británie stala světovou velmocí. Díky tomu angličtina začala přejímat slova z různých zemí a slovní zásoba se tedy dále rozšiřovala.

Jedno z nejdůležitějších rozvětvení angličtiny přišlo s kolonizací Severní Ameriky. V 17. století se tedy začala vyvíjet americká odnož angličtiny. Nemalý podíl ale mají také hispánské země, které taktéž pomohly formovat dnešní angličtinu (včetně té americké). Po celém světě můžeme sice najít nejrůznější typy angličtiny (africká, australská, indická, …), ale nejčastější požadavky na překlad jsou na britskou angličtinu.

V naší překladatelské agentuře si můžete objednat nejen překlad do britské angličtiny, ale také překlad do americké angličtiny. Volba je čistě na vás a záleží předně od typu textu. Další možností je vyhotovení korektury, kterou vám také zpracujeme dle vašich požadavků. Poptejte nás emailem nebo telefonicky a obratem získáte nabídku na překlad do angličtiny.