cinDnes si představíme jazyk, který máme v nabídce nejen jako překlady, ale také tlumočení – čínštinu. Čínský jazyk patří k nejstarším psaným jazykům na světě a se svojí šest tisíc let starou historií tam nepochybně patří. Nejstarší čínské znaky byly nalezeny na želvích krunýřích již v období dynastie Shang (1766 – 1123 před Kristem) což prokazuje historii delší než 3000 let.

Psaná čínština používá rozdílné symboly nebo znaky k vyjádření jednotlivých slov ze slovníku. Většina znaků je psaná verze mluvených zvuků, které mají svůj význam. Velký slovník obsahuje dokonce 40 000 znaků. Člověk musí znát alespoň 2000 – 3000 znaků k tomu, aby si přečetl noviny. I přesto, že psanou formu jazyka ovlivňovaly revoluce a politické změny, tak principy jazyka, symboly a znaky zůstaly v základu stejné.

Čínština, stejně jako ostatní jazyky, má sice své dialekty, ale psaná forma je pro všechny stejná. Dokonce se může stát, že obyvatelé jednotlivých provincií si v mluvené formě neporozumí, ale v psané již ano. V Číně je přibližně 55 národnostních menšin a každá tato menšina má svůj dialekt. Nejrozšířenějším dialektem je mandarínština, kterou hovoří 70% obyvatel a hned za tímto dialektem je kantonština. Je třeba zmínit, že psaná forma se rozděluje na 3 části – tradiční, zjednodušená a neformální. Speciální záležitostí je tzv. „pin-yin“, což je čínština přepsaná v latince.

Zjednodušená čínština

Zjednodušenou čínštinu najdeme v kontinentální Číně a tato se také obvykle učí v mezinárodních školách. Tato forma čínštiny má taktéž svoji historii dlouhou stovky let, ale jako oficiální forma byla uznána až v 50. letech minulého století. Tuto formu jazyka můžete najít v novinách jako například Ren Min Ri Bao nebo People’s Daily.


taiwanTradiční čínština

Tento typ čínštiny lze najít v Hong Kongu, Taiwanu, Malajsii nebo Koreji. Nejdůležitější literární díla, učebnice, nebo také titulky ve filmech jsou psané v tradiční čínštině. V případě překladu je potřeba si ujasnit, kam dokument směřuje a dle toho je následně vyhotoven překlad buď do tradiční, nebo zjednodušené čínštiny.

Neformální čínština

Neformální čínština se obvykle používá v různých odvětvích zábavy. Najdeme ji například v komiksech, magazínech, některých novinách nebo filmech. Tento typ jazyka spadá do kantonského dialektu. Často se stává, že znaky dialektu nelze ani najít ve slovníku.

Pin-Yin 

Pro nás pravděpodobně nejsrozumitelnější cesta, jak porozumět čínsky. Při vytvoření systému pin-yin bylo primární motivací vyvinutí srozumitelnější čínštiny, která by používala západní abecedu a výslovnost. Čínština začala být přepisována do pin-yin od roku 1892. V roce 1977 obdrželi čínští úředníci žádost od Spojených národů na přepis čínských geografických názvů do pin-yin. Tento systém obvykle používají ti, kteří jsou seznámeni také se západní abecedou a umí více jazyků.  

Mohlo by se zdát, že čínština je v našich končinách v podstatě nepoužívaný jazyk. Ale opak je pravdou. Zájem čínských obchodníků o investice v České republice je poměrně velký a to také odráží poptávku po překladech čínštiny. Naopak spousta českých strojírenských firem vidí potenciál ve velkém čínském trhu. Trend překladu čínštiny je na vzestupu, a proto neváhejte a poptejte nás nejen v případě překladu, ale také tlumočení. Zajistíme vám překlady do čínštiny nejen v případě tradiční, ale také zjednodušené formy.