Holandštinu, jinak také nizozemštinu máme zařazenou v naší nabídce již velmi dlouho. A tak se dnes podíváme na literaturu psanou v tomto jazyce. V rámci holandské literatury se můžeme zaměřit na díla napsaná v Nizozemí, Belgii, ale i v bývalých koloniích, kde se využívají varianty holandského jazyka. V tomto článku se zaměříme hlavně na díla vzniklá na území Belgie a Nizozemí.

Díla nizozemské a vlámské literatury mají své kořeny sahající až do 8. století našeho letopočtu. Hlavně z modernější tvorby je řada děl překládána do českého jazyka.

Nizozemská literatura

Nizozemská literatura začíná již v období středověku, kdy se pěstovala hlavně hospodářská a kulturní témata. Z modernější doby je za významného považován průkopník moderní nizozemské prózy Multatuli, který napsal dílo Max Havelaar neboli Kávová burza nizozemské obchodní společnosti. Jeho román zvýšil zájem o sociální a funkční vztahy v koloniích. Svou tvorbu vytvářel se záměrem osvobozovat lidi od předsudků a ukázat jim, že všichni mají nárok na svobodné rozhodování a spokojený život. V rámci jeho další tvorby stojí za zmínku například Minnebrieven (překlad z holandštiny zní Milostné listy) nebo Duizend en eenige hoofstukken over Specialiteiten (překlad z holandštiny je Tisíc a několik kapitol o specialitách).  Jeho díla se dají číst i v dnešní době a člověk si z nich může vzít ponaučení.

Nizozemský spisovatel a básník Louis Marie Anne Couperus se postaral o zavedení moderní rodové ságy a psychologických prvků do nizozemské literatury. Je autorem takzvaným haagských románů, kam patří Extáze, Knihy malých duší (v originálu De boeken der kleine zielen), Osud (Noodlot)nebo Co dávno odnesl čas. Napsal i historické dílo Hora světla (v originálu De berg van licht). Všechna uvedená díla mají kvalitní české překlady, kde naplno vyznívá skutečná kvalita z originální verze.

Dalším známým nizozemským spisovatelem je Jan Wolkers, který jen autorem mnoha románů, povídek, divadelních her, básní a esejí. Překlad z holandštiny můžeme najít i v české literatuře a pohodlně si můžete přečíst například romány Na krátko po americku (v originálu Kort Amerikaans) Turecký med (v originálu Turks fruit), Broskev nesmrtelnosti (v originálu Perzik van onsterfelijkheid) a mnoho dalších. Řada děl se dočkala i kvalitního filmového zpracování.

Dalším autorem mnoha básnických i prozaických děl napsal například Remco Campert, který získal několik literárních ocenění. Ovšem ne všechna jeho díla byla přeložena do češtiny.

Moderní nizozemská tvorba dosahuje velmi dobrých kvalit a překlady z holandštiny na sebe nenechávají dlouho čekat.

Belgická literatura psaná holandsky

Belgii můžeme rozdělit na dvě oblasti – valonskou a vlámskou. V dřívějších dobách bývala kulturně vyspělejší hlavně valonská část, kde se užívá francouzský jazyk a většina starších písemností pochází právě z této oblasti. Ovšem i nizozemsky píšící autoři na území Belgie nejsou pozadu a v dnešní době je několik známých děl pocházejících právě z této oblasti.

Z básnické tvorby je známý například představitel vlámského obrození Guido Pieter Theodorus Josephus Gezelle. Z jeho tvorby jsou známé hlavně sbírky Kerkhofblommen a Dichtoefeningen, kde vyjadřuje opojení z krásy světa a nabádá k lásce k Bohu.

Z novodobých belgických autorů je známý Georges Joseph Christian Simenon se svými detektivními romány, kde hlavní postavu představuje komisaře Maigreta. I zde není výjimkou najít kvalitní překlad z holandštiny. Z přehledu jeho děl uvedeme například Zločin, Kdo jinému jámu kopá nebo série s Maigretem. Napsal i řadu povídek.

Pokud uvažujete nad tím, že je potřeba překlad z holandštiny některého vašeho oblíbeného díla, neváhejte. Zajistíme nejen překlad z holandštiny, ale také korekturu. Zašlete nám vaší poptávku a obratem získáte přehled o ceně a termínu dodání.