nlPojďme si v dnešním článku přiblížit holandštinu na jiném kontinentě. Holandština se na území Afriky přeměnila v samostatný dceřiný jazyk. Ale přes velkou podobnost a stejný původ se často hovoří přímo o nizozemštině používané na území Afriky. Hlavně tedy v oblasti Jihoafrické republiky. Často se označuje i názvem kapská holandština.

Kdy se v JAR začala používat nizozemština

Kolonizace jižních oblastí Afriky neprobíhala pouze nizozemsky mluvícími lidmi. Přítomni byli i námořníci z různých koutů světa, kteří mluvili například německy, anglicky nebo francouzsky. Nejvíc se ale pro dorozumívání uplatňovala právě nizozemština. Ta však postupně začala vnímat vliv jiných jazyků, jak domorodých, tak evropských. Nizozemsky se na tomto území začalo mluvit v období od 16. století. Jak docházelo k přílivu nových lidí, šířil se i jazyk. Potomci původních nizozemských kolonizátorů a burských osadníků však již mluvili mírně odlišnou řečí, než jejich předci. Ani britská nadvláda během 18. století nezměnila používání nizozemštiny jako hlavního jazyka. Angličtina však měla nesporný vliv na tvorbě afrikánštiny.

Na začátku 20. století již docházelo k tvorbě gramatiky a pravopisných pravidel. Zavedení afrikánštiny jako oficiálního jazyka znamenalo, že se přenesla i do škol, kde se učili původní obyvatelé. To vedlo k protestům, které však nakonec nebyly příliš významné. Vyučování afrikánštiny vedlo k velkému zvýšení počtu lidí, kteří jí aktivně ovládají. Na druhou stranu to však ani neznamenalo potlačení původních jazyků a v Jihoafrické republice se momentálně používá afrikánština, angličtina, ndebele, čvanština, zulština, xhosaština, jižní sothština, severní sothština, tsonga, svazijština a vendština. Všechny z uvedených jazyků jsou klasifikovány jako úřední oficiální jazyky Jihoafrické republiky.

Jaké jsou rozdíly oproti nizozemštině v Evropě

Afrikánština je neolizovanou formou nizozemštiny. Oproti původnímu jazyku, který se v dnešní době používá na území Evropy (Nizozemí a Belgie) je zde jasně patrný vliv jiných jazyků. Základem jsou nizozemská nářečí ze 17. století, která byla postupně ovlivňována bantuskými a konjanskými jazyky domorodých kmenů. Patrný je i vliv němčiny, portugalštiny, angličtiny nebo i malajštiny. Došlo hlavně ke zjednodušení gramatiky a tvarosloví bylo redukováno. Afrikánština má svá jasně daná pravidla, která byla průběžně specifikována v různých vydáních pravopisných slovníků. V roce 1925 došlo k takovým rozdílům mezi nizozemštinou a nověji vytvořenou afrikánštinou, že právě tento nový jazyk se stal jedním z úředních jazyků v Jihoafrické republice.

Používá se nizozemština i mimo Jihoafrickou republiku?IMG_6666

Hlavní centrum nizozemštiny tvoří především Jihoafrická republika. Z velké části se touto řečí mluví i v Namibii. Velký počet lidí, kteří používají nizozemštinu, se nachází i v Zambii, Botswaně nebo Svazijsku. Drobné lokální skupiny mluvící afrikánštinou je však možné najít téměř po celém území v jižní části Afriky.

Kolik lidí mluví nizozemsky na území Afriky

V oblasti Jižní Afriky mluví afrikánštinou dohromady přibližně 4,8 milionů lidí. Z toho je 60% bílého obyvatelstva. Zároveň se jedná o druhý jazyk pro přibližně 10,5 milionů obyvatelstva černé pleti. V dnešní době již afrikánsky mluví více obyvatel tmavé pleti, než bílých. A spolu s angličtinou se jedná o nejvíce zastoupený jazyka na území Jihoarfické republiky.