Politické dění nejen v České republice ovlivňuje naši práci. Možná si říkáte: „No tak samozřejmě, daně, nová nařízení, zákony, vyhlášky atd.“, ale, jak víme, tato administrativně/účetní část ovlivňuje každého, kdo v Čechách pracuje.

 

My se však chceme zmínit o obsahu naší práce. Jen díky „otevření se světu“ dochází k větší expanzi českých firem a tím i ke zvýšení mezinárodnímu obchodu, který proměňuje obsah našich dokumentů k překladu. Firmy, díky lepší zahraniční politice a ekonomice více expandují, tj. potřebují více překladů dokumentů, smluv, směrnic, zákonů, úředních překladů do anglického, francouzského nebo německého jazyka a obráceně. Zároveň české firmy, které navazují nové obchodní vztahy se zahraničními partnery, se stávají atraktivními zaměstnavateli a jejich zaměstnanci tak do České republiky přicházejí z nejrůznějších částí světa. Je tak potřeba minimálně přeložit také interní/firemní instrukce pro nové zaměstnance. Je mylné se domnívat, že se jedná jen o pracovníky z Ukrajiny nebo se zemí bývalého Sovětského svazu. Firmy, které si chtějí své zaměstnance udržet, často shánění také tlumočení na úřadech, v pojišťovnách nebo mateřských či základních školách, protože tyto nadstandartní služby, které jim nabídnou, a my je zrealizujeme, jsou benefitem po všechny zúčastněné strany.

Jednoduše řečeno, čím větší je otevřenost České republiky světu, tím více osob má v našem odvětví práci. Toto směřování je tak benefitem pro nás všechny nejen pro naše kolegy překladatele, ale také pro samotné firmy, společnosti a tím i pro ekonomiku České republiky.

Pokud tak potřebujete nejen překlady do holandštiny, tak my jsme pro vás ideálními partnery a to nejen pro to, že jsme na trhu již přes deset let. Naše zkušenosti, rychlost, flexibilita, profesionální překladatelé/překladatelky, kdy někteří to s námi táhnou již téměř deset let,  jsou naši kolegové a zároveň i naší předností a zárukou, že vás nenecháme na holičkách, abyste i vy byli profíci.