Někdy se to prostě nepovede. Ale opravdu se to nepovedlo nebo to je jen pocit či snad je v tom jiný záměr? Téma, které je komplikované nejen pro překladatelské agentury, ale pro všechny, kteří se setkají s nespokojeností s výsledkem práce.

Reklamace. Reklamovat materiální věci je obecně jednodušší než výsledky duševní práce. Když se vám rozbijí boty do měsíce od koupi, tak je jednoduše odnesete do obchodu a ukážete, že ta podrážka fyzicky odpadla nebo že ta bota je opravdu prasklá. A když je prodejce slušný a profesionální, tak vám boty vymění nebo vrátí peníze. Jak je to ale s překlady? Překlady jsou výsledkem orientace v problematice, terminologie, znalosti a citlivosti k danému jazyku.

Důvody proč se reklamace stávají, jsou nejrůznější. Výsledkem je však vždy nespokojený klient, kterému se dodaný text nelíbí. Ano, chyby na straně překladatele mohou být a samozřejmě, že se i stávají a není to jen pro to, že „neměl den“. Vliv na práci mohou mít „záležitosti osobního charakteru“ nebo překladateli text nesedl či špatně odhadl čas dodání. Ano, jsou samozřejmě překladatelé, kteří jsou „lemplové“, ale upřímně, ti na trhu moc dlouho nevydrží a agentury s nimi nespolupracují – tedy alespoň my ne.  Pro nás je důležitá, kvalita a profesionální přístup, protože jen tak se tvoří dobrá a trvalá spolupráce.

Na straně klienta je nespokojenost s dodaným překladem komplikovanější a my jako agentura se v ní musíme zorientovat, aby výsledek byl pro obě strany minimálně pochopitelný. Jaké jsou tedy nejčastější důvody reklamace překladů?

 „Překlad se mi nelíbí a není správně“

Zde je často důvodem reklamace, že klient ovládá daný jazyk překladu a on by to přeložil jinak. Samozřejmě se může stát, že překladatel použije ne úplně nejvhodnější termín a klientův návrh je adekvátnější, ale ve většině případů se jedná o synonyma a na samotný překlad to nemá vliv. Naši kolegové překladatelé se touto prací již několik let živí, a pokud by nebyli dobří, tuto práci by zkrátka dělat nemohli.

 „Překlad jste neodevzdali včas“

Když klient nesdělí termín dodání, tj. kdy chce mít překlad odevzdaný v mailu nebo ve fyzické podobě, snažíme se dodat překlad dle možností ASAP. Pokud klient až v samotném procesu práce, např. 3 dny po zadání překladu, oznámí, že překlad potřebuje za dva dny, není v našich silách práci urychlit.

„Jak jste mohli slovo „xxx“ přeložit jako „xxx“ – terminologie“ 

Asi nejčastější kámen úrazu u všech reklamací. Téma terminologického slovníčku jsme v našich textech již probírali. Ano, terminologické slovníčky jsou skutečně důležité, protože jednak urychlují práci překladatele, který nemusí slova dohledávat, a zároveň má klient díky slovníčku jistotu, že překlad bude shodný se všemi předchozími a následujícími překlady např. manuály.  Snahou každé agentury je, když o ně překladatel požádá, terminologický slovníček nebo alespoň referenční materiály od klienta obdržet. Bez nich se některé překlady opravdu špatně dělají a chybovost, která vede k následné reklamaci, zde může být.

„Překlad je prostě špatně“

Bez přesnějšího určení je překlad klientem ohodnocen jako špatný a klient jeho vyhotovení odmítá zaplatit. Ano, i toto se bohužel stává a nám pak nezbývá než s daným klientem přestat spolupracovat. Bohužel jako v každém obchodu, tak i mezi klienty se najdou „chytráci“.

Co musíte udělat, abychom reklamacím předcházeli?

Všichni potřebujeme informace (jazyková kombinace, termín dodání, odsouhlasená předběžná cena, terminologie/referenční materiály – pokud jsou, případně upozornění, co (ne)překládat apod.). Všechny důležité informace si musíme předem ujasnit a odsouhlasit na obou stranách. Bez toho s překlady neradi nezačínáme, i když na ně klienti spěchají. Rádi vyjdeme vstříc, jak jen to jde, ale my jsme profesionálové a chceme svou práci dělat bez následných reklamací. Všichni totiž pak všechno „víme“, protože je to „napsáno“ a „potvrzeno“.