Výběr vhodné překladatelské agentury je nejdůležitějším faktorem na cestě k získání toho nejlepšího překladu. V každém případě je zde ale několik překážek, které práci překladateli neusnadní, ba naopak ji může dokonce zkomplikovat. Mezi tyto překážky se řadí například Vámi vytvořený zdrojový text.

Hned na počátku je potřeba se ujistit, zda Váš, tedy zdrojový, text je vhodně stylisticky a gramaticky napsán. Ještě před dodáním Vašeho textu překladatelské agentuře je tedy nutné si být jist, že i Váš text je perfektní po všech stránkách a tedy připraven k překladu. Jinými slovy – pokud dodáte nekvalitní zdrojový dokument, top překlad bude vyžadovat mnohem více práce a to se v konečné fázi odrazí na ceně. Jestliže text nedává smysl v jednom jazyce, potom není příliš pravděpodobné, že výsledný překlad bude více srozumitelný. Proto si buďte vždy jisti, co chcete Vaším překladem říci, jaký je cíl, pro koho je určen a jakým jazykem to sdělujete. Další aspektem jsou změny zdrojového textu po zadání překladu. V závislosti na změnách, které provedete, je následně velmi pravděpodobné, že se opět zvýší cena výsledného překladu. Z těchto důvodů je velice důležité si dát pozor na to, co předložíte překladatelské agentuře. Kvalitně napsaný text Vám totiž ušetří nejen spoustu času, ale především peněz.

Jednou z dalších záležitostí, na které je třeba si dát pozor je formátování. Jestliže máte speciální požadavky na formátování výsledného textu, tak toto konzultujte hned na začátku s překladatelskou agenturou. Tímto krokem ušetříte opět nejen čas, ale také peníze. Rádi Vám vyjdeme vstříc a pomůžeme Vám vytvořit překlad na míru.

Myslete na Vašeho cílového čtenáře! Jestliže máte specifické požadavky ohledně kontextu a znění výsledného překladu, opět Vám doporučujeme tyto záležitosti probrat s překladatelskou agenturou již při zadání překladu. Díky tomuto kroku překladatel může patřičně stylizovat text a vytvořit ho dle Vašich požadavků. Čím více informací překladatel má ohledně požadovaného překladu, tím lepší bude výsledek. Toto platí především pro marketingové texty, kde je opravdu důležité, aby dané sdělení zaujalo, připoutalo a nalákalo zákazníky. Každé marketingové oddělení stráví nějaký čas nad vymyšlením toho nejlepšího sloganu a na druhou stranu potom také překladatel musí strávit určitý čas nad nalezením vhodného ekvivalentu v cizím jazyce.

Zvláštní kategorií jsou technické překlady. Zde je velice důležité, aby výsledný dokument byl konzistentní a se správnou terminologií. Takového dokumentu lze docílit především projednáním veškerých podrobností opět při zadání překladu. Jestliže je ve firmě již ustálený glosář výrazů, které se k danému překladu vztahují, potom lze daný dokument přeložit s použitím tohoto glosáře. Tento krok umožní zachovat jednolitost dokumentu a také se striktně držet správné terminologie.

Závěrem je nutné zmínit, že zadavatel překladu je ten, kdo se v daném odvětví pohybuje a je na místě, aby zmínil všechny požadavky a nároky na překladatelskou agenturu. Naopak proto, aby byl výsledek pro zákazníka co nejlepší, překladatelská agentura může mít doplňující dotazy týkající se textu. Naše překladatelská agentura dbá na osobní přístup ve vztahu k zákazníkům, a proto s Vámi projednáme všechny detaily týkající se Vaší zakázky. Neváhejte se proto na nás obrátit s Vašimi požadavky a kontaktujte emailem nebo telefonicky naše zákaznické centrum.