usaV dnešním článku si opět přiblížíme úroveň angličtiny v jedné z mnoha zemí, kde je sice angličtina úředním jazykem, ale také kde je velice heterogenní společnost. Zaměříme se na USA a jejich Hispánské a Latinos obyvatele. Přiblížíme si nejzajímavější ukazatele, které nám pomohou nahlédnout nejen do rozdílů mezi Hispánci a Latinos, ale také do jejich znalosti angličtiny. Mohlo by se zdát, že angličtinou obzvlášť v USA hovoří každý na úrovni rodilého mluvčího. Ale není tomu tak. Výrazné množství imigrantů se podepisuje také na úrovni jazyka. Ne každý umí perfektně anglicky a dokonce ne všichni umí alespoň základy angličtiny.

Nejprve si vysvětlíme rozdíl mezi Latinos a Hispánci. Hispánci bydlí na území USA a zároveň pocházejí ze španělsky mluvících zemí (tzn. Latinská Amerika bez Brazílie, + Španělsko). Latinos jsou obyvatelé USA, kteří pochází z Latinské Ameriky (vč. Brazílie). Oba termíny jsou jednodušeIMG_6665 zaměnitelné a téměř se překrývají, nicméně je potřeba znát rozdíl.

Dle průzkumů Pew Research Center hovořilo v roce 2000 na pokročilé úrovni 59% obyvatel hispánského původu a v roce 2013 to bylo již 68%. Během stejného období se navýšil počet obyvatel Latinos, jejichž pokročilá znalost angličtiny má taktéž vzrůstající tendenci. Oproti tomu se snížil počet Latinos obyvatel, kteří používají španělštinu doma. A naopak zvyšuje počet Hispánců, kteří používají španělštinu doma.

Tento jev lze vysvětlit tak, že se zvyšuje počet Hispánců narozených v USA a naopak se snižuje počet imigrantů z Latinské Ameriky. V roce 2013 převýšil počet Hispánců narozených v USA počet Hispánců narozených v zahraničí a to až 2 ku 1.

Výsledkem toho je, že Hispánská populace od roku 2000 roste, a to především díky nově narozeným již přímo v USA a nikoli imigrantům.

Pokročilou znalost angličtiny vykazovali Latinos v roce 2013 v 89%. Což je o 17% více než v roce 1980. Důvodem je fakt, že spousta Latinos žijí v čistě anglicky mluvící domácnosti. Dalším faktorem jsou Latinos narození již v USA.

Mohlo by se zdát, že angličtina je mezi Latinos a Hispánci velmi dobře zavedená. Ale není tomu tak. Až 1/3 Hispánců uvádí, že jejich angličtina je spíše průměrná až podprůměrná. Horší znalosti angličtiny vykazují Hispánci ve věku 65 let a více. Pro zajímavost můžeme uvést, že 57% žen a 47% mužů se řadí do skupiny s horší angličtinou. Do této 1/3 Hispánců se řadí také obyvatelé, kteří neumí vůbec anglicky. 3 ze 4 Hispánců, kteří neumí vůbec anglicky, jsou především ti, mají méně než středoškolské vzdělání.

Pokud se podíváme na Latinos, kteří uvádějí, že mají angličtinu na pokročilé úrovni, tak také tvrdí, že na stejně vysoké úrovni mají také španělštinu. Pro zajímavost: jeden ze čtyř Latinos hovoří doma pouze anglicky.

Lepší zdatnost angličtiny je mezi Hispánci s vyšším vzděláním. Například 15% hispánských imigrantů starších 25 let a více, kteří nedokončili střední školu, mluví anglicky na pokročilé úrovni. Pokročilá znalost angličtiny se kontinuálně zvyšuje mezi dospělými Latinos narozených v zahraničí, ale dlouhodobě žijícími v USA.

Vhled do angličtiny Hispánců a Latinos může být zajímavým ukazatelem toho, jak angličtina postupuje mezi národnostními menšinami. V mnoha zemích světa najdeme i další příklady, které nám pomohou dotvořit obraz angličtiny jako světového jazykového fenoménu.