Potřebujete tlumočníka? A víte jakého? Víte, že existují obecně dva typy tlumočení? V dnešním krátkém článku Vám představíme druhy tlumočení, mezi kterými si můžete zvolit ten vhodnější pro Vás. Základní rozdělení tlumočení je na konsekutivní a simultánní. Každý z těchto dvou typů se hodí pro jinou příležitost a k jinému účelu. Pojďme si je trošku představit.

Simultánní tlumočení se vyznačuje především tím, že probíhá tzv. „real time“. Často lze takové tlumočníky vidět, jak mají na hlavě naražená sluchátka a zároveň mluví do mikrofonu. Tento typ tlumočení je často využíván na konferencích, nebo velkých diplomatických setkáních (běžně lze vídat při shromážděních EU, NATO, OSN, atp.). Takový tlumočník musí být schopen okamžitě překládat to co slyší do určeného jazyka. Mimoto je potřeba, aby okamžitě uměl reagovat na danou situaci a velmi hbitě a srozumitelně interpretovat myšlenky, které vyslechne. Perfektní znalost jazyka, odolnost vůči stresovým situacím a schopnost práce pod časovým tlakem je samozřejmostí.

Oproti tomu stojí konsekutivní tlumočení. Tento typ tlumočení se odlišuje tím, že tlumočník překládá mluvené slovo po jednotlivých pasážích. Cílem je, aby osoba, která je překládána, vyjádřila myšlenku, kterou hned na to tlumočník přeloží. Tlak není tak enormní jako u předchozího typu a zároveň je zde maličko více času na zformulování myšlenky. Tento typ tlumočení je využíván při korporátních prezentacích, obchodním jednání, vyslýchání, výpovědích u soudu a v dalších případech. Základním předpokladem dobrého konsekutivního tlumočníka je paměť. Kromě nezbytné perfektní znalosti cizího jazyka tlumočník musí zvládnout překládat srozumitelně i delší pasáže.

Základním předpokladem dobrého tlumočení je ovšem důkladná příprava terminologie a znalost okolností, za kterých se bude tlumočit. Je v zájmu obou stran, aby bylo maximum informací o připravované akci předáno tlumočníkovi a naopak je potom na tlumočníkovi, aby se adekvátně připravil.

Věříme, že díky tomuto krátkému článku máte představu, co jaký typ tlumočení znamená. Naše překladatelská agentura Vám v současné době nabízí služby konsekutivního tlumočníka, který Vás provede nejen obchodním jednáním. Poptejte nás s Vašim případem, a my Vám doporučíme toho nejvhodnějšího tlumočníka přímo pro Vás.