V dnešním článku si představíme jazykovou kombinaci, která je z překladatelského hlediska (a našich zkušeností) aktuálně dost v kurzu – překlady z angličtiny do ruštiny. Je totiž důležité zmínit, že nepřekládáme pouze z Českého, nebo do Českého jazyka, ale také z cizího do cizího jazyka. Takovým krásným příkladem je zrovna překlad z angličtiny do ruštiny.

Tato jazyková kombinace je oblíbená nejen v oblasti technických překladů, ale také ve společenskovědních oborech, nebo dokonce na úplně obecné rovině jako jsou například lifestylové magazíny apod.

Článek nám ukáže rozdíly mezi angličtinou a ruštinu a tyto dva jazyky nám představí z filologického pohledu.

Abeceda

Již na první pohled uvidíme rozdíl mezi anglickou a ruskou abecedou. Anglická abeceda je založena na latinské abecedě a je tvořena 26 základními písmeny bez diakritiky. Pro úplnost je třeba říci, že tato sada 26 znaků byla přijata v 60. letech organizací ISO jako tzv. základní latinka ISO.

Oproti tomu ruská abeceda obsahuje 33 písmen a částečně sdílí písmenka latinské abecedy, na kterou jsme zvyklí, a dále je částečně založena na řecké abecedě. Ruština se píše cyrilicí, nebo také zvaná azbuka. Kromě vizuálního rozdílu abecedy, je také velkým rozdílem mezi angličtinou a ruštinou výslovnost jednotlivých písmen. Cyrilice se používá nejen pro zápis slovanských jazyků, ale také některých neslovanských – jako je například kazaština, kyrgyzština, moldavština a dalších. Je důležité zmínit, že pokud je předmětem objednávky překlad z angličtiny do ruštiny, tak množství znaků je větší a tím pádem samotný překlad je obsáhlejší (nabyde jak v počtu slov, tak obvykle i stran).

Výslovnost

Angličtina má dvanáct samohlásek – 5 z nich se vyslovuje dlouze a 7 krátce. Oproti tomu ruština obsahuje pouze 5 a ještě k tomu se nedělí krátké a dlouhé. Dále angličtina obsahuje dvojhlásky, zatímco ruština nikoli.

Co se týče souhlásek, tak ty mají ruština s angličtinou vcelku podobné, pouze s tím rozdílem, že se většina z nich vyslovuje rozdílně. Toto činí potíže především těm, kteří se snaží naučit druhý jazyk. Obecně je známo, že je poměrně jednoduché rozpoznat běžné uživatele jazyka podle toho, jakou mají intonaci (obvykle na jiných písmenkách).

Členy

Otázka členů je kapitola sama pro sebe a zajímavé na tom je to, jak každý jazyk má tuto problematiku podchycenou jinak. Například ruština nemá členy. Každé podstatné jméno má svůj rod (mužský, ženský nebo střední) a proto při komunikaci (psané nebo mluvené) se pracuje s rodem.

Pokud se podíváme na angličtinu, tak zjistíme, že angličtina má naopak velmi komplexní systém členů. Naučit se správně používat členy v angličtině může být velice náročný proces, ale pokud má být znalost jazyka na vysoké úrovni, tak je toto nezbytné. Kvalitní překladatel z angličtiny do ruštiny tyto rozdíly musí vést v patrnosti a neustále se v tomto směru vzdělávat.

Fonetika

Ruština je fonetický jazyk, což znamená, že vše se vyslovuje tak, jak se píše. Toto neplatí pro angličtinu, kterou lze nazvat nejméně fonetickým jazykem na světě.  Angličtina samotná má mnoho pravidel, výjimek a regulí, které je třeba dodržovat. Jenom dlouhodobou praxí se lze naučit správnou výslovnost jazyka. Ať už se jedná o překlad z angličtiny do ruštiny, tak je třeba mít perfektně zvládnuté oba jazyky. O trošku komplikovanější situace nastává při tlumočení, kdy nejen fonetika, ale celé větné konstrukce mohou způsobit komplikace. Proto je velmi důležité svěřit překlady i tlumočení do správných a zkušených rukou.

My v agentuře Překlady Martina pro Vás vyhotovíme nejen obecné, ale také technické překlady z angličtiny do ruštiny. Proto neváhejte a poptejte nás ještě dnes s Vaší překladatelskou zakázkou.