bosna

Dnešní jazykový koutek věnujeme jazyku, který jsme nedávIMG_6656no zařadili do našich služeb a který si tak zaslouží naši plnou pozornost. Ačkoli se nám mohou zdát jazyky Balkánu velice podobné, je potřeba mezi nimi rozlišovat, jelikož každý jazyk přináleží jinému, a z historického kontextu lze říci i novému, státu.

Po rozpadu Jugoslávie prošla bosenština mnohými významnými změnami a je zde především patrná snaha vymezit se vůči okolním jazykům.

Historie jazyka

Během 6. stol. n. l. Slované migrovali ze Starého Polska a usídlovali se napříč východní Evropou. Výsledkem toho bylo, že se slovanské jazyky rozdělily do tří základních skupin: východní, západní a jižní.

Stejně jak srbština a chorvatština, bosenština se rozvinula z jihoslovanské skupiny a společně všechny tyto jazyky patří do skupiny Indoevropských jazyků.  

První psaný dokument v bosenštině je zapsán v cyrilici, původním jazykem bosenčicí a datuje se do 10. a 11. století. Příkladem tohoto dokumentu je Humačka ploča, významný aspekt bosenské historie, psaný v bosenské cyrilici, která je vlastní Bosně a Hercegovině, Srbsku, Chorvatsku.

Literatura

Mezi významné představitele bosenské literatury (i když zde je potřeba upozornit na sporné označení „bosenské“, jelikož bývalá Jugoslávie v sobě mísila i Srby, Chorvaty a Černohorce) patří Ivo Andrić, který byl nejen prozaikem a básníkem, ale také esejistou a diplomatem. V roce 1961 dostal Nobelovu cenu za literaturu. Mezi jeho nejznámější díla patří Most na Drině.

Moderní bosenština

Stejně jako chorvatština, i bosenština používá v současné době latinku. Bosenský jazyk je velmi podobný chorvatštině a srbštině. Většina lingvistů se shoduje, že tyto tři jazyky se liší méně, než americká, australská a britská angličtina. Hlavní vymezení jazyka začalo po rozpadu Jugoslávie. Všechny tři jazyky mají tři základní dialekty: čakavské, kajkavské a štokavské. Většina tohoto regionu používá štokavský dialekt.

V současné době hovoří bosensky přibližně 2,5 milionu obyvatel, většina z nich žije v Bosně a Hercegovině, oblasti Sandzak v Srbsku a část v Černé Hoře. Bosenština se šíří i do světa, a to především proto, že kvůli válce v regionu bylo nuceno mnoho tamních obyvatel migrovat. Stejně jako zbylé dva jazyky, se bosenština po rozpadu Jugoslávie snaží svůj jazyk očistit od vlivu srbštiny a chorvatštiny. Muslimští Bosňáci se snaží přejímat slova z arabštiny a turečtiny, aby omezily srbská a chorvatská slova.

Naše překladatelská agentura vám nabízí překlady do bosenštiny a překlady z bosenštiny. Zároveň u nás můžete objednat úřední překlady a tlumočení. Neváhejte a poptejte nás ještě dnes a obratem získáte konkrétní cenu na vaši poptávku. Kontaktovat nás můžete telefonicky, emailem nebo pomocí poptávkového formuláře.