Francouzština (dříve označována i jako fra9nština) je románských jazykem. Používá se hlavně ve Francii, Belgii, Švýcarsku nebo Kanadě, ale je rozšířena i v jiných koutech světa vlivem kolonizátorské činnosti v dřívějších dobách. Aktuálně jí patří 10. místo mezi nejrozšířenějšími jazyky s přibližně 129 miliony mluvčích.

Historie jazyka

Francouzština je románským jazykem, který se vyvinul z lidové latiny. Z velké části ji v raných dobách vývoje ovlivnil keltský jazyk, který se používal v severní části Francie, v Galii. Vlivem germánských kmenů se měnila i jednotlivá nářečí. S migrací docházelo k mísení těchto nářečí, přejímání slov a vytváření slov nových při snaze o dorozumění. Germánské jazyky měly vliv na přízvuk francouzštiny, který je na poslední slabice.

Nejstarším písemným pozůstatkem v primitivním francouzském jazyce jsou Štrasburské přísahy, které pochází z roku 842. Během středověku dochází k postupnému ustálení francouzštiny. Klasická francouzština se objevuje začátkem 16. století, kdy jí František I. ustanovil oficiálním jazykem a nahradil tak latinu.

Od 17. století, za doby vlády Ludvíka XIV. se francouzština dále rozvíjela a stala se mezinárodním evropským jazykem. Od té doby, až do 20. století se francouzský jazyk používal pro diplomacii. Později tuto funkci přebrala angličtina. I dnes se však některá jednání nebo prohlášení Evropské unie sdělují ve francouzském jazyce, protože údajně dokáže mnohem přesněji popsat a formulovat dané věci.

Literatura

prekladymartina.cz

Mezi známé autory francouzské literatury patří François Villon, Michel de Montaigne nebo Moliére se svým dílem Tartuffe nebo Lakomec. Ve Francii se nacházeli i významní autoři filosofické literatury, jako byl René Descartes nebo Blaise Pascal.

Poklady francouzské literatury nacházíme v období romantismu. Jedná se díla Victora Huga Bídnící nebo Chrám Matky Boží v Paříži. Svět oslovili i takzvaní prokletí básníci – Arthur Rimbaud, Paul Verlaine a Lautréamont. Francouzská literatura si prošla snad všemi důležitými uměleckými směry, proto nechybí ani díla Honoré de Balzaca nebo Gustava Flauberta, která spadají do realismu.

I aktuální francouzská literatura nabízí velmi zajímavou a krásnou tvorbu všech různých žánrů. Pro osvojení správného pravopisu a podoby psaného jazyka je nejlepší číst knihy v originálním jazyce.

Moderní francouzština

Moderně používána francouzština se vyznačuje tím, že abeceda obsahuje 26 písmen latinky + dalších 14 variant s diakritikou a dohromady má 40 písmen. Nemá žádné gramatické pády, což je jistým zjednodušením při jejím učení. Problematická je však její výslovnost, kdy je charakteristické zvýšené napínání svalů. Poslední písmeno bývá často nezvučné a nevyslovuje se. Typická je uvulární hláska „r“. Každý, kdo se učí francouzsky, neocení poměrně komplikovaný pravopis, protože rozdíly mezi mluvenou a psanou podobou jazyka jsou značné.

Z hlediska dalšího vývoje dochází k přejímání slov z cizích jazyků, hlavně tedy z angličtiny. Jako u většiny jazyků, můžeme pozorovat drobné tendence ke zjednodušení pravopisu. To se však zatím nepromítá v oficiálních přehledech spisovné francouzštiny.

Aktuálně je francouzština hodně využívaným jazykem a používá se pro styky se západní částí Evropy. V případě, že poptáváte překlad z francouzštiny, zašlete poptávku do naší překladatelské agentury a získáte tak přehled o tom, kolik stojí překlad nebo tlumočení tohoto jazyka. Kromě překladu obecných textů, si můžete u nás nechat vyhotovit také úřední překlady z francouzštiny nebo obráceně.