nlOd slovanských jazyků se dnes posuneme k jednomu germánsku jazyku, který patří do našeho portfolia již od samého počátku fungování agentury. Holandština, označovaná také jako nizozemština je západogermánským jazykem. Často se objevuje i nesprávné označení vlámština, což je však pouze forma mluvené nizozemštiny na území Vlámska.

Historie jazyka

Existují předpoklady, že nizozemština se jako samostatný jazyk začala vyvíjet kolem roku 700. Nářečí dolnofranského původu se postupně přetvářela a v 15. století začaly první pokusy o jakousi standardizaci a ustálení jazyka.

Do holandštiny zasáhly vlivy němčiny, angličtiny nebo francouzštiny.  Důležitým úkolem bylo spojení jednotlivých velmi odlišných nářečí. Největší vliv měla zpočátku nářečí na území Flander a Brabantu.  Tyto neshody a rozdíly bylo nutno překonat a vytvořit jazyk, kterým si budou rozumět lidé na celém území dnešního Nizozemska. A tak v 17. století vznikl překlad Bible, který byl napsán v nově vytvořeném a jednotném jazyce.  18. Století se neslo ve znamení vymezení užší formy jazyka. V 19. století jsou již jasně patrné tendence o potlačování místních nářečí a upřednostňování jednotné holandštiny. V roce 1947 dochází ke zjednodušení stávajícího pravopisu. Poslední pravopisná reforma se datuje do roku 1996 a od té doby již probíhaly pouze menší změny.

Jedním z odvětví holandštiny je takzvaná afrikánština neboli kapská holandština, kterou se mluví na území Jihoafrické republiky, v Surinamu a částečně i na Filipínách. Zde vidíme, jak samotný jazyk překročil hranice Evropy.

Literatura

Za zmínku jistě stojí 17. století, které bylo považování za zlaté století nizozemské literatury. Patří sem tvorba spisovatele jménem Joost van den Vondel, který překládal z řečtiny nebo latiny a napsal trojici divadelních her na motivy křesťanské mytologie.  Do tohoto období patří i Pieter Corneliszoon Hooft, který psal divadelní hry, básně, ale pokusil se i o dílo, ve kterém se snaží zachytit historii Nizozemska.

Nejznámějším žijícím nizozemským spisovatelem je Harry Mulisch, který napsal například známé dílo Atentát, Dvě ženy nebo dílo Procedura. Mezi nizozemské klasické spisovatele patří i Jan Wolkers se známou povídkou s názvem Model nebo románem Růže z masa.

Moderní holandština

Aktuálně se nizozemštinou mluví na území Nizozemska, v severní části Belgie, severní části Francie a domluvit se tak můžete pořád i na území bývalých holandských kolonií, jako je například Surinam nebo Jihoafrická republika.

Gramatika je poměrně složitá, ale pravidla jsou pevná a výjimek je docela málo. V podstatě tedy stačí, pokud se naučíte základní vzorec na časování sloves a budete schopni uplatnit ho téměř vždy. Vyskytují se tři členy, jejichž používání se váže s daným slovíčkem podobně jako v němčině.  Na naučení může být poměrně obtížná i větná stavba. Postavení slov ve větě je často složitým oříškem, který oddělí skutečného znalce

holandského jazyka od ostatních. Pro vylepšení této znalosti je nejlepší číst v nizozemštině.

Problémy mohou nastat i u výslovnosti, která je víceméně podobná té české, ale vyskytují se i jisté výjimky. Obtížné bývá vyslovení typického „chr“ nebo často používaných dvouhlásek, jako je oi, uu, ui nebo eu.

Rozdíly mezi nizozemštinou a vlámštinou jsou minimální. Drobné odlišnosti spočívají ve výslovnosti a slovní zásobě. Se znalostí tohoto jazyka se tedy domluvíte na poměrně velkém území. Rozdíly v psaném projevu jsou minimální a nizozemština rozhodně patří mezi perspektivní jazyky pro obchodní styky.

Pro obchodní styky vám pomůže naše překladatelská agentura, ve které můžete poptat překlady z holandštiny nebo obráceně. Děláme nejen právní holandštinu, ale také technickou a v neposlední řadě také úřední překlady. Neváhejte a zašlete nám ještě dnes poptávku a obratem získáte nabídku na naše překladatelské služby.

holandsko