Pojďme si společně představit další jazyk, který najdete v naší nabídce překladatelských služeb – holandština a tedy překlady do holandštiny. Jedná se o západogermánský jazyk, který je znám pod oficiálním názvem nizozemština, nebo také jako Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Tento jazyk je oficiálně uznáván v Nizozemí, Flandrech (Belgie), Surinamu a Nizozemských Antilách. Holandštinou hovoří přibližně 20 milionů lidí na celém světě, ale nejvíce samozřejmě v Holandsku a Belgii. Malou, holandsky mluvící, komunitu lze najít také v severní části Francie kolem městečka Dunkerque, nebo dokonce v daleké Indonésii.

Jistě zajímavým poznatkem je také to, že nizozemština je více používaným jazykem než třeba švédština, či dánština nebo norština. Díky bohaté historii Nizozemí je také dochována podrobná historie jazyka, která neustále přivádí pozornost mnoha lingvistů z celého světa už především tím, že se datuje až do 3000 př. Kristem. Holandština není specifická pouze jazykem jako takovým, ale také časováním a obecně morfologií.

Dialekt, který je používán v Belgii se nazývá Vlámština. Oproti holandštině, kterou známe v Nizozemí, se tento dialekt liší v intonaci a výslovnosti a ještě drobných rozdílech ve slovní zásobě. Kromě těchto drobností také větším počtem přejatých slov z angličtiny nebo francouzštiny, která nelze najít v běžné holandštině používané v Nizozemí.

Ačkoli by se mohlo zdát, že holandština je minoritní a nedůležitý jazyk v našich končinách, opak je pravdou. Vzhledem ke zvyšujícímu se množství holandských turistů a narůstajícím obchodním stykům s Nizozemím, jsou překlady do holandštiny velmi oblíbenou jazykovou kombinací. Velmi často se překládají nejen turistické brožury, PR články, nebo průvodci, ale také obchodní smlouvy, reklamní texty, návody a manuály. Cílem je nejen snaha přiblížit se tomuto národu a poskytnout tak maximálně kvalitní služby, ale také ukázat, že neexistuje jazyková bariéra, kterou pro zákazníka nelze překonat. Překlady do holandštiny tak získávají na své oblibě a my jsme rádi, že Vám tuto službu můžeme poskytnout.                                60448_holland-flag