italiePojďme si představit jazyk, kterým se mluví v zemi plné dobrého jídla a vína. Jako správní milovníci italské kultury nebo také italského automotive průmyslu, nemůžeme nezahrnout do našeho jazykového koutku právě italštinu. Následující článek by vám měl poodhalit kouzlo tohoto jazyka a také našich služeb (překlady z italštiny a obráceně), které s tím úzce souvisí.

Kde se vlastně mluví italsky?

Z čistě lingvistického hlediska italština patří do skupiny románských, nebo jinak řečeno neo-latinských jazyků. V této skupině najdeme také francouzštinu, španělštinu, portugalštinu nebo rumunštinu.

Italsky se mluví především v Itálii, ale je podstatné říci, že se jedná také o jeden z úředních jazyků ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku ho najdeme v kantonu Ticino a Grigioni. Dohromady zde mluví italsky asi 1% obyvatel a tyto dvě oblasti jsou známy jako Italské Švýcarsko.

Kromě Itálie a Švýcarska najdeme ale také další země, kde je italština úředním jazykem – tím je samozřejmě Vatikán a dále San Marino. Marginálně se italština vyskytuje i v některých částech Slovinska, Chorvatska a Albánie. V Brazílii se jedná o druhý oficiální jazyk oblasti Villa Velha a Santa Theresa. Nemalou část obyvatel mluvících italsky najdeme i v bývalých italských koloniích jako je Libye, Somálsko a Eritrea. Na závěr bychom zmínili imigrantské komunity ve Spojených státech, Kanadě, Austrálii a Latinské Americe. Pokud k nám tedy dorazí poptávka na překlady z italštiny, tak je potřeba zvážit také geografickou oblast, ve které byl požadovaný dokument sepsán.vatikan

Počátky italštiny

Italština má komplexní a velmi dlouhou historii, která byla úzce spjatá s tvorbou poezie a prózy, později náboženských textů, právě v tomto jazyce.

Italský jazyk se vyvinul z latiny, který byl původně úředním jazykem Římské říše. Latina, stejně jako další (a pozdější jazyky), byla jazykem literatury, kterou najdeme v dílech Lucretia, Catulluse, Ovidia, Julia Caesara nebo Cicera, měla i svoji tak zvanou hovorovou podobu (lépe řečeno vulgární). Tato hovorová latina se později běžným používáním šířila nejen mezi lidmi různých sociálních vrstev, ale rozšiřovala se také geograficky. V hovorové latině začaly vznikat nejprve jednoduchá díla, básně z každodenního života a později komplexní literární díla.

Prvními oficiálními dokumenty, které byly napsány v italštině, jsou čtyři listy z let 960 až 963 n. l. od autora s názvem Placito Capuano. Jedná se o zápis soudního řízení. V tomto sporu se mniši z Montacassinského kláštera snaží získat zpět svoji půdu od místního feudála. Ačkoli byly dokumenty původně psané v latině, tak je soudce Placito Capuano přepsal do hovorové latiny (později italštiny), aby byly srozumitelné všem, kteří neovládají latinu.

Pokud se podíváme dále do historie, tak v devátém století můžeme najít ještě jeden dokument, který sepsal katolický mnich z Verony. Jedná o tzv. veronskou hádanku.

Nicméně nejdůležitějším dílem, které znamenalo formalizaci Italského jazyka je práce Dante Alighieriho ze 14. století. Zde byly smíchány jihoitalské dialekty s jeho rodnou toskánštinou. Jedná se o Božskou komedii napsanou mezi léty 1306 – 1320 a právě díky tomuto dílu byl položen základ spisovné italštiny.

Na Danteho navázal také Francesco Petrarca, který také pokračovat v psaní v italštině. Kromě rozvoje italštiny se jedná o autora a zakladatele sonetu jako básnického žánru. Patří k nejvýznamnějším autorům evropské milostné poezie.

V našem jazykovém koutku vidíme, že italština má za sebou sice dlouhý vývoj, ale za to v něm vznikala významná literární díla.

A co dál?

Itálie samotná není jen o jazyku, ale také o báječné kultuře, kterou si lze při cestování vychutnávat plnými doušky. Pokud ovšem vaše spojitost s Itálií nebude čistě volnočasová, ale pracovní, tak jsme tu pro vás my. Vyhotovíme pro vás překlady z italštiny (nebo obráceně, + tlumočení). Neposkytujeme pouze obecné překlady z italštiny, ale také odborné nebo úřední překlady. Vzhledem k tomu, že se specializujeme hlavně na technické překlady, a v Itálii lze nalézt bohatý automotive a strojírenský průmysl, tak jsme pro vás ideální partneři pro vyhotovení překladu.

Zašlete nám poptávku s vaším překladatelským požadavkem a my vám obratem zašleme nabídku, vč. souhrnu našich dalších služeb.