plNaše nabídka obsahuje dlouhodobě několik slovanských jazyků, mezi nimiž je také polština. Té budeme v dnešním článku věnovat pozornost a představíme nejen stručně její historii, ale také její současnou podobu. Překlady z polštiny do češtiny je aktuálně jedna z velmi poptávaných jazykových kombinací.

Historie jazyka

Předně je potřeba říci, že první fázi vývoje měl český a polský jazyk stejný původ. Až do 10. století si tedy lidé na těchto dvou územích rozuměli bez větších překážek. Změna nastala ve chvíli, kdy se jazyky začali samovolně přirozeně měnit. Díky tomu, že polský lid převzal křesťanství od Čechů, je podobné i větší množství církevních slov a obratů.

V průběhu historického vývoje, polský jazyk začal přejímat slova cizího původu z latiny, němčiny, francouzštiny a také z češtiny.  Za celou dobu vývoje nedošlo ke striktnímu purismu a jazyk nebyl nikdy uměle očištěn a přetvořen.

Traduje se, že první písemná zmínka o polském jazyce je přepis věty, kterou říká český muž své polsky mluvící ženě. Text zaznamenal německý mnich v latinském jazyce.

Literatura

Pojďme si představit několik významných polských autorů. Jedním z nejznámějších polských spisovatelů je jednoznačně Henryk Sienkiewicz. Žil v letech 1846 až 1916. Byl uznávaným prozaikem, publicistou a získal Nobelovu cenu za literaturu.  Jeho nejúspěšnější dílo nese název Quo vadis?, kde přesvědčivě a poutavě zachycuje problémy za vlády císaře Nerona během nástupu křesťanství. Dalším známým dílem je například Potopa, Křižáci nebo Bez Dogmatu.

Mezi novodobější spisovatele patří například Andrzej Sapkowski, který je autorem populární ságy o zaklínači Geraltovi z Rivie. Právě díky tomuto dílu se stal jedním z nejslavnějších autorů polské fantasy literatury.  I jeho další díla jsou orientována směrem fantasy literatury. Píše jednodušším jazykem s využitím množství barvitých slov, která pomáhají pozvednout celé dílo na vyšší úroveň. Tyto knihy jsou ideální například pro procvičování jazyka četbou.

Moderní polština

Momentálně polským jazykem mluví okolo 44 milionů lidí, přičemž Polsko je jediným státem, kde je tento jazyk oficiální. S polštinou se však často setkáme i v okolních státech, jako je Česko, Slovensko, Ukrajina, Bělorusko nebo Litva. Kvůli historickým událostem, které donutily řadu lidí odstěhovat se z polského území, je možné najít lidi mluvící polsky po téměř celém světě.

Polský jazyk si zachovává přízvuk na předposlední slabice a při správném vyslovování má být tato samohláska prodloužena na polodlouhou. Přízvuk se však neobjevuje v běžném psaném zápisu jazyka.

Situace okolo polského jazyka však není tak jednoznačná. Aktuálně existuje několik korpusů jazyka, které vznikají víceméně nezávisle na sobě. To vede k drobným odlišnostem a nejistotám, který korpus je vlastně platný.  Pro lepší přehled byl však vytvořen i Frekvenční slovník současné polštiny, který zachycuje více než 500 tisíc nejčastěji užívaných slov podle tematických kategorií.

Výzkum vlivu sociálních situací na jazykové chování přináší překvapivé výsledky i u polského jazyka, kde se projevil vliv propagandistických hesel a období komunismu. Patrné jsou i výrazné rozdíly mezi jednotlivými teritoriálními dialekty. Stejně tak jako u všech jazyků, je jasně zřetelný i rozdíl mezi mluvou v rámci sociálních skupin, podobně jako se odlišuje mluva ve městech a na vesnicích.

Hlavním znakem moderní polštiny jsou spřežky a rozdílná výslovnost měkkého a tvrdého i/y. Poměrně obtížné je i naučení se celého systému přípon a předpon, které často znamenají změnou následující souhlásky nebo samohlásky.

Pokud nevládnete polštinou, tak můžete využít služeb naší překladatelské agentury a poptat překlad z polštiny do češtiny nebo obráceně. Poskytujeme nejen běžné překlady, ale také úřední, či tlumočení. V případě nutnosti jsme schopni zajistit expresní překlad z polštiny do češtiny a to v rozsahu cca 2 – 3 NS během 12 (24) hodin.IMG_6673