ruNejvětší slovanský jazyk nesmí chybět v naší nabídce! Vzhledem k tomu, že ho nabízíme od samého začátku, tak je vhodné mu věnovat také samostatný článek. Ruština, i Rusko samotné, má velice bohatou historii a v dnešním jazykovém koutku nahlédneme do těch nejvýznamnějších momentů.

Ruský jazyk má slovanský původ a mezi touto jazykovou rodinou se jedná o nejpoužívanější jazyk. Ruštinou mluví okolo 220 miliónů lidí a není se proto čemu divit, že patří mezi 8 světových jazyků OSN.

Historie jazyka

Historie ruského jazyka je známá až do 10. století v době, kdy Cyril a Metoděj začali šířit křesťanství a staroslovenštinu. Právě staroslovenština se stala základem pro samotný ruský jazyk.  Prvním vývojovým stupněm byla lidová ruština. S tím, jak sílila moc Moskvy, začala církevní lidová ruština ustupovat a na začátku 18. století dochází k velké reformě. Jednalo se o reformu grafiky, kterou provedl Petr I a spočívala ve vypuštění některých písmen, jako například yžica γ, omega ω nebo psí ψ.  Oficiálně do ruštiny zavedl E a ruské я, které se sice používaly i předtím, ale nikdy nebyly uznané. Petr Veliký rovněž dostal do ruského jazyka rozlišování velkých a malých písmen. Naopak vypustil označování přízvuku a titly.  V této fázi se psanému písmu říkalo graždanka.

Další velká reforma s názvem ortografická následovala v roce 1917, kdy byla provedena reforma pravopisu. Byla odstraněna některá písmena, která nahradily dnešní znaky azbuky.  V rámci úprav bylo změněno i psaní předpon a dělení slov. Výsledkem obou těchto velkých reforem je azbuka taková, jakou ji dnes známe.

Stará slovní zásoba obsahuje slova přejatá hlavně z turkických jazyků. U novější slovní zásoby však najdeme slova, která pochází z angličtiny, francouzštiny nebo němčiny.

V dobách studené války se ruština vyučovala i v zemích, kam spadal vliv Ruska. Dělo se tak až přibližně do roku 1990 a proto i dnes vidíme, že řada lidí ze starších generací dnes ovládá nebo zná základy ruštiny.

Literatura

Hlavní rozkvět ruské literatury je 19. století. Do této doby patří například známý Lev Nikolajevič Tolstoj, který žil v letech 1828 až 1910. Napsal světově proslulá díla, jako je Vojna a mír. Tato rozsáhlá románová epopej zachycuje život ruské společnosti se všemi znaky tehdejší doby, jako je kromě jiného i používání typických slov a slovních obratů.  Dalšími známými díly jsou Anna Kareninová nebo Vzkříšení.

Mezi další známé spisovatele patří Alexandr Sergejevič Puškin se svým románem Evžen Oněgin. Období začátku 20. století znamenal takzvaný stříbrný věk ruské literatury, kdy hlavní roli hrála poezie. Patří sem například Alexander Alexandrovič Blok, Valerij Brjusiv, Konstantin Balmont a další.  Nobelu cenu za literaturu získal Boris Pasternak za své dílo Doktor Živago.

Moderní ruština

Aktuálně používaná ruská abeceda se nazývá azbuka a má 33 znaků. Rozdíl oproti češtině je rozlišování měkkého a tvrdého I/Y. Měkké znaky, které předchází souhlásku, mění její výslovnost, což může být zpočátku problematické na naučení.  Výrazným znakem je pohyblivý přízvuk, který je výrazně dynamický a má funkci tvoření významu.

V současné době je ruština oficiálním jazykem v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Gagauzsku, Abcházii nebo Jižní Osetii. Významná rusky mluvící menšina žije na Ukrajině, v Kazachstánu, Lotyšsku, Litvě nebo Estonsku. Jedná se o velmi významný jazyk světového charakteru.

Moderní ruská literární tvorba vedla k vývoji nového uměleckého směru takzvaného nového realismu, který se snaží kriticky zhodnotit současné poměry v zemi. Přečtení některého z novodobých děl v originálním jazyce je velkým zážitkem.

V aktuálních vývojových tendencích jazyka můžeme pozorovat pozvolné stírání rozdílů mezi jazykem používaným ve městech a dialektem na odlehlých vesničkách. I přesto jsou však rozdíly patrné hlavně v severnějších částech.  V současnosti panují tendence pro sjednocení ruské gramatiky a jejímu výraznějšímu ustálení.

V naší překladatelské agentuře vám zajistíme překlady z ruštiny a obráceně. Vyhotovíme pro vás nejen obyčejné, ale také technické překlady. Ať už poptáváte překlady manuálů, marketingových textů nebo internetových stránek, vyhotovíme vám nabídku přesně na míru.

IMG_6659