sweV dnešním článku si představíme jeden krásný severský jazyk – švédštinu. Švédština je oficiálním jazykem používaným ve Švédsku, ale i ve Finsku a okrajově i v ostatních severských zemích. Jazyk patří do indoevropské jazykové rodiny do větve severogermánských jazyků.

Historie švédštiny

Základní kámen pro vznik švédského jazyka položila v prvním tisíciletí stará severština. Praseverština byla zaznamenávána v runách s názvem futhark. Postupně se začala rozlišovat na západní a východní. Až od 13. století však můžeme mluvit přímo o staré švédštině. V období středověku docházelo k velkému vlivu ze strany dolnoněmčiny. Docházelo k rozdílnému vývoji dvojhlásek a samohlásek a švédština se stále zapisovala pomocí run.

Nejstarší psanou památkou zaznamenanou v latince je zákoník  Västgötalagen. První kniha ve švédském jazyce se objevila v roce 1495.

Nové švédština v podobné formě, jak jí známe dnes, se objevila spolu s knihtiskem. Začalo to tím, že král  Gustav I. Vasa si objednal švédský překlad Bible. Ta byla poté dlouhou dobu považována za vzor spisovné švédštiny. Poprvé se oblevily samohlásky „å“, „ä“, „ö“.  Od té doby docházelo už pouze k menším změnám. První vydání pravidel švédského spisovného jazyka pochází z roku 1874.

V roce 1906 došlo k rozsáhlé pravopisné reformě, od které se používá fonetický pravopisný princip. Děti se učí rychleji číst, ale zároveň došlo i začlenění různých mezinárodních slov pocházejících z francouzštiny, němčiny nebo angličtiny.

Literatura

Významnou spisovatelkou je Selma Lagerlöfová, která napsala díla jako je Gösta Berling, Neviditelné pouta, Antikristovy zázraky, Vozka smrti a další. V roce 1909 obdržela i Nobelovu cenu za literaturu.

Dalším držitelem Nobelovy ceny za literatury píšícím ve švédském jazyce je Pär Lagerkvist, který se věnoval psaní prózy, poezie i dramatu. Česká vydání některých jeho děl nesou názvy Sen noci svatojánské v chudobinci, Trpaslík, Barabáš, nebo Čtyři příběhy o daleké pouti.

Z aktuálnější švédské tvorby se prosazují hlavně autoři detektivních příběhů (Henning Mankell) nebo  Stieg Larsson jako autor napínavých příběhů. Známá je i Astrid Lindgrenová, která napsala knihy pro děti jako je Pipi Dlouhá punčocha nebo Děti z Bullerbynu. Její tvorba pro děti je poměrně obsáhlá a objevují se v ní mnoho děl s dobrodružnou nebo detektivní tématikou. Pro začátky při učení švédského jazyka se často doporučují její knihy pro osvojení základních slov a typické větné skladby.

Moderní švédština

Moderní švédský jazyk má 6 hlavních skupin nářečí – norské, finské, švédské, gottlandské, götalandské a jihošvédské. Mezi jazyky používanými ve Skandinávii totiž nejsou jasné hranice a rozdíly mezi švédštinou, dánštinou a norštinou jsou malé. Navzájem si uživatelé těchto jazyků dobře rozumí, podobně jako například Češi se Slováky.

Gramatika není příliš těžká, ale problémy může dělat jasně daný slovosled, kdy se všechny vedlejší věty, částice nebo předložky nachází vpravo. Tvorba nových slov probíhá skládáním, takže dlouhá slova nejsou ničím výjimečným. Také to znamená, že teoreticky je slovní zásoba švédštiny neomezená.

Švédská a obecně Skandinávská ekonomika jsou na velmi dobré úrovní, a proto se znalost švédštiny hodí. V podstatě si s ní vystačíte i při kontaktu v Dánsku nebo Norsku. Výjimka je jedině ve Finsku, kde je lepší používat buď přímo finštinu, nebo angličtinu.

Pokud nevládnete tímto jazykem, ale potřebujete překlad ze švédštiny, tak neváhejte poptat naši překladatelskou agenturu. Vyhotovíme pro vás nejen obyčejné překlady ze švédštiny, ale také úřední. Zároveň vám jsme schopni dodat tlumočení, či korektury rodilým mluvčím.