ukPojďme se zaměřit na další ze slovanských jazyků, který neodmyslitelně patří do naší nabídky.  Dnešní článek budeme věnovat ukrajinštině, jelikož překlady z ukrajinštiny jsou u nás téměř na denním pořádku.

Historie jazyka

Ukrajinský jazyk byl dříve nazýván jako maloruština, rusinština nebo přímo jako ruština. Jedná se však o samostatný slovanský jazyk, kterému je nejvíce podobné běloruština. Z počátku je vývoj stejný jako u ruského jazyka. V 10. století se na území Ukrajiny začalo šířit křesťanství, které s sebou přineslo církevní slovanštinu. Postupný vývoj a odlišení od jiných jazyků vedlo k tomu, že přibližně od 16. století můžeme mluvit o spisovném ukrajinském jazyku. 19. století znamenalo rozvoj literatury a lidové slovesnosti. Zároveň se na začátku 20. století objevují tendence označovat ukrajinštinu jako maloruštinu nebo maloruskou řeč. Za tento jev mohou práce A. I. Sobolenského a S.K. Buliče, kteří označili ukrajinský jazyk pouze jako nářečí ruštiny.

Celkově si však ukrajinština jako jazyk vytrpěla mnoho zákazů a utlačování. První zákazy sahají do druhé poloviny 19. století, kdy cílem byla naprostá rusifikace země a potlačení ukrajinského jazyka. Svobodně se ukrajinština rozvíjela v územích, které spadaly pod Rako

usko-Uhersko. Ve 30. letech se z ruské strany objevuje podpora ukrajinštiny v rámci získání ukrajinského obyvatelstva na stranu bolševiků. Po druhé světové válce se však karta obrátila a jazyk byl opět potlačován. Výsledkem všech těchto snad je takzvaný „suržyk“, což je směs ukrajinštiny a ruštiny, kdy si ani sám

člověk není jistý, jestli mluví spíše ukrajinsky nebo rusky.

Literatura

Ukrajinská literatura má poměrně starou tradici. Ani výrazné

snahy o rusifikaci nedokázaly zničit díla velkých autorů a zabránit v tvorbě dalších literárních děl.

V 19. století se objevovaly velké vlastenecké tendence, kam můžeme zařadit i sbírku básní Kobzar od velkého básníka Tarase Ševčenka. Zmínit bychom měli Ivana Franka, který kromě vlastní tvorby překládal i světovou literaturu (J. Goethe, G. Byron) do ukrajinského jazyka.

Sovětská doba byla pro ukrajinské spisovatele nesmírně těžká, ale i tak se mnoha talentovaným povedlo vytvořit kvalitní a povětšinou stále aktuální díla. Jedná se například o P. Tyčynu, V. Sosjuru, O. Dovženka, O. Hončara, M.Rylského a další.

Známými jmény současné ukrajinské literatury je například O. Orvanec, J. Izdryk, O. Zabužko, B. Žoldak, N. Bilocerkivivec, A. Kurkov a mnoho dalších.

3

Moderní ukrajinština

I v moderní době si ukrajinský jazyk stále hledá své pevné místo. Vlny utlačování a snahy o rusifikaci vedou k tomu, že aktuálně probíhají snahy o větší oživení ukrajinštiny. Při snaze o obchodní kontakt s firmou, která sídlí v Ukrajině, je rozhodně dobré využít právě ukrajinštinu. Místní obyvatele jsou totiž potěšeni použitím jazyka jejich země.

Začátkem roku 1990 vstoupil v platnost zákon O jazycích v Ukrajinské SSSR, který s novelizacemi platí až dodnes. Jeho hlavním cílem je definování ukrajinštiny jako jediného úředního jazyka. Stanovení jazykové politiky až v roce 2004 má za cíl snížit pokračující tendence rusifikace. Poměr ukrajinštiny a ruštiny se také liší podle regionu. Zároveň se objevují různé stupně čisté ukrajinštiny, případně její kombinace s ruským jazykem.

Hlavními znaky přímo ukrajinského jazyka jsou krátké formy přídavných jmen. Oproti ruštině se běžně vyskytuje 5. pád (vokativ). Pro označení tvrdého znaku se využívá apostrof (´). Téměř nenajdeme zvuk „g“, ale spíše se vyslovují zvuky „h“. Dalším rozdílem je, že se nepřízvučné „o“ nemění na výslovnost „a“.

Míra ustálení čistého spisovného ukrajinského jazyka je již na poměrně dobré úrovni a procenta stále stoupají. Je sice pravdou, že se ruštinou v Ukrajině pravděpodobně domluvíte, ale mnohem lepší je komunikaci přímo v ukrajinském jazyce.

Poptáváte překlady z ukrajinštiny Zároveň můžete využít také vzorový překlad normostrany zdarma a ještě před zahájením spolupráce s naší agenturou vidět naši kvalitu.