cinV dnešním článku se podíváme na Hong Kong a jeho jazykovou vybavenost. Jak jsme si představili v minulých článcích, tak pronikání angličtiny do určitých kultur není občas úplně jednoduché. Toto ale nebude tento příklad. Kantonština a především profesionální angličtina jsou základním jazykovým kamenem v této oblasti. Tyto dva jazyky se prolínají do oblasti práva, kultury, školství a dle nových studií je čím dál tím více obyvatel Hong Kongu trilingválních.

Univerzita v Hong Kongu publikovala studii, ve které uvádí, že 90% místních obyvatel v současné době mluví anglicky a mandarínsky. V roce 2011 toto bylo pouze 70% obyvatel. V případě psaného jazyka studie uvádí, že pouze čtvrtina obyvatel umí psát anglicky „celkem dobře“ a 27% mluví „celkem dobře“. Pro srovnání, 30% respondentů umí použít zjednodušenou čínštinu a 68% obyvatel se domluví mandarínsky.

Lidem jde obvykle to, co používají. Proto v případě, že zde není každodenní potřeba pro použití angličtiny nebo jiného jazyka, tak samotná znalost upadá. V současné době je zde nicméně velký důraz na znalosti angličtiny, protože světový ekonomický systém je prakticky založen na angličtině a neznalost tohoto jazyka je velmi limitující. Většina obyvatel (81%), dle průzkumu, využívá angličtinu především v práci a při dorozumívání se s kolegy. Naopak mandarínštinu takto využívá pouze 51% lidí.

Zajímavou pozici má mandarínština a kantonština. Ačkoli kantonština neupadá a užívá se velice aktivně, významnou úlohu začíná hrát mandarínština. Důvodem je především migrace. Mandarínština nenahradí kantonštinu, protože uživatelé jsou velice odolní vůči takovým velkým změnám. I přes prvotní obavy, kantonština je úzce spojena s kulturou Hong Kongu, má velmi silné kořeny a jen tak nevymizí.

Zde vidíme, že kantonština je v porovnání s angličtinou tradičním jazykem Hong Kongu. Angličtina, ačkoli se jedná o úřední jazyk, tak je pořád vnímána spíše jako globální jazyk, který na toto území zcela nepatří. Uvědomění si důležitosti tohoto jazyka, nutí představitele, aby se obyvatelé ve znalosti angličtiny neustále posouvali dopředu a reagovali tak aktivně na dění na mezinárodním trhu.