Dnešní článek budeme věnovat tlumočení a důvodům, které by měly vést zákazníka k pozvání tlumočníka k obchodnímu jednání. Mít tlumočníka přítomného u obchodního jednání znamená jediné – využít výhodu a především jistotu v jednání s Vašimi partnery. Ale pojďme si položit otázku – kdy pozvat tlumočníka k obchodnímu jednání a to i přesto, že se třeba jednání povede v angličtině? Jaký typ tlumočení je nejvhodnější? Odpověď je jednoduchá. Jestliže si nejste úplně jisti Vašimi znalostmi angličtiny a zároveň nevíte, zda by tento aspekt neměl vliv na hladký průběh jednání. V tomto případě je pro Vás nejvhodnější využít služeb překladatelské agentury a tlumočníka opravdu pozvat.

Dobrý tlumočník pro Vás zbourá bariéry, které by mohly vyvstat mezi Vámi a protistranou. Ač se zdá, že konsekutivní tlumočení angličtiny je jednoduchou záležitostí, tak opak je obvykle pravdou. Tlumočník musí být připraven na použitou angličtinu protistrany. Pokud je Váš zákazník například rodilý Číňan, tak je zde vysoká náročnost na porozumění a pochopení sděleného obsahu. Vhodná příprava je proto namístě. V prvním kroku je potřeba sdělit přesný termín tlumočení, dodat veškeré možné podklady a poskytnout maximum informací ohledně domluvené schůzky. Sdělte tlumočníkovi, co je předmětem jednání, jakou musí znát terminologii, jak dlouho přibližně jednání potrvá a kdo je vaše protistrana. Jestliže máte připravenou předtištěnou řeč, tak neváhejte i toto postoupit tlumočníkovi. I konsekutivní tlumočení angličtiny vyžaduje čas na přípravu a proto nepodceňte dodání podkladů.

V neposlední řadě myslete na občerstvení. Vzhledem k tomu, že Váš tlumočník toho napovídá dvakrát tolik co vy, tak nezapomeňte alespoň na malé občerstvení i pro něj. Tento vstřícný krok jistě pozitivně ocení. Pokud máte v plánu dlouhé jednání trvající několik hodin, tak v tom případě naplánujte alespoň krátkou pauzu mezi jednáním. Toto ocení opět nejen Váš tlumočník, ale také protistrana, jelikož při dlouhém jednání se mnohem snáz ztrácí pozornost, což není v žádném případě žádoucí.

Dejte pozor na vtipy a humor. Ačkoli se může zdát, že konsekutivní tlumočení angličtiny přímo vybízí k proložení jednání nějakými vtípky, nemusí tomu tak nutně být. Velmi záleží na tom, z jakého kulturního zázemí pochází vaše protistrana. Občas, i přesto, že je vtipná poznámka třeba velice jednoduchá a jasná, nemusí být protistranou vnímána kladně.

Jako poslední bod by bylo vhodné vypíchnout snad jen to, abyste udržovali s Vaší protistranou oční kontakt stejně tak, jako byste jednali napřímo bez tlumočníka.

Jestliže poptáváte nejen konsekutivní tlumočení angličtiny, ale také jiné jazyky, pak Vám doporučujeme, abyste se obrátili na naši překladatelskou a tlumočnickou agenturu Překlady Martina. Pro vaše obchodní jednání najdeme vhodného tlumočníka, který vás kvalitně provede obchodním jednáním s vašimi klienty.