Jako překladatelská agentura se zabýváme překlady nejen z aktuálně na školách vyučujících se jazyků, jako jsou angličtina, francouzština, němčina nebo španělština či italština, ale také z jazyků, které se učily na školách „naši“ rodiče.

Výuka ruského jazyka přestala být po roce 1990 na školách povinná. Tento mnohými „nenáviděný“ jazyk (většinou z politických důvodů, přiznejme si), tak pro pár generací „upadl“ v zapomnění, což dnes jasně vidíme. Často nám totiž klienti volají se slovy: „Dobrý den, mám tady nějaký text…asi je to ruština, ale nejsem si jistý, možná je to ukrajinština, mohli byste prosím vyhotovit překlad z ruštiny…?“ Nakonec se z originálního dokumentu vyklube bulharština, nebo ukrajinština, nebo běloruština…

Ano, je to trochu „prekérka“, když text není v latince

Když se podíváme na ruštinu, tak její písmo azbuka vychází původně z hlaholice, která se rozšířila i do slovanských zemí. Nicméně její složitost vedla k  postupnému nahrazení, nám již trochu „známější“ cyrilicí. Část Slovanů pak během 10. století přešla na latinku (my jsme jistě rádi), která nám následně otevřela dveře ke germánským a románským jazykům (písmena jsou prostě „stejná“). Nicméně ukončením vzděláváním v ruském jazyce jsme tak trochu pozapomněli na azbuku resp. cyrilici, která je písmem nejen v Rusku, ale také u našich „sousedů“ na Ukrajině, v Makedonii, Bělorusku, Srbsku nebo Bosně. Díky tomu si toho mnozí z nás teď již moc nepřečtou a nás jako agenturu to drží v jisté bystrosti, když nám klient zavolá, že „tady má překlad z ruštiny“.

Ruština zažívá své obrození a bez překladatelů z/do ruštiny se jako agentura neobejdete

V současné době si studenti na středních školách zase volí, z dnes nabízených možností vzdělávání, jako druhý cizí jazyk ruštinu (podle posledních statistik zaujímá ruský jazyk 3. až 4. místo). Možná je to dáno právě pro tím, že si uvědomují, že znalost cyrilice jim otevírá dveře k východním a jihovýchodním sousedům. Zároveň již nejsou zatíženi „nechutí“ k tomu jazyku jako tomu bylo u jejich rodičů, kteří jinou volbu neměli. V neposlední řadě si možná uvědomují, že pro vlastní profesní budoucnost se znalost cyrilice jednoduše hodí. A překlady z ruštiny také. V České republice totiž žije a pracuje okolo 150 tis. občanů Ukrajiny a cca 40 tis. Rusů, a ne všichni mluví česky a píšou latinkou. My v agentuře vidíme, že překlady z ruštiny jsou poměrné časté a naši klienti je potřebují. Máme poptávku především po překladech z ruštiny, protože předávání – především pracovních informací v mateřském jazyce je pro jejich dobrou a hladkou spolupráci nejdůležitější.

Úřední překlad na závěr

U soudních/úředních překladů z cyrilice je pro naše kolegy překladatele důležité vědět, jak se jméno např. z pasu oficiálně přepisuje do latinky. Tuhle informaci vždycky ví samotný majitel pasu. Jeho jméno již totiž někdo někdy úředně převedl. Dejte nám tuto informaci vědět, až u nás budete třeba úřední překlad zadávat, ušetříme tak váš čas. Překlady z ruštiny nikdy nebyly jednodušší!