Pojďme se dnes podívat na konec války na Ukrajině. Dnešní krátký článek nám představí tuto nelehkou dobu. Ukrajina byla sužována válkou a hladomory. Nepokoje nejsou výjimečné bohužel ani v dnešních dnech. Jak to vypadalo po konci války a co všechno znamenala 2. světová válka pro Ukrajinu?

Německá okupace

V červnu 1941 začala válka proti Sovětskému svazu, která vypukla na třech frontách. Období okupace trvalo až do roku 1944. Samotný příchod německých jednotek byl přijímán částečně i s pozitivními ohlasy, protože to znamenalo jakousi naději ve svržení sovětského režimu. Součástí tažení na Rusko však bylo mnoho obětí a statisíce lidí vyvezených do pracovních táborů. I přesto se mnoho lidí z Ukrajiny přidalo na stranu německých bojových sil. Na druhé straně stálo přibližně 6 miliónů Ukrajinců protihitlerovské koalice, kteří vytrvale bojovali proti postupu vojsk a ztěžovali jim udržení pozic. Překlady do ukrajinštiny hovoří o strašlivých číslech, kdy údajně v celém období války zahynulo přibližně 8 miliónů ukrajinských lidí. To jsou čísla hrubých odhadů, ke kterým je potřeba připočíst oběti poválečného hladomoru. Už dávné překlady do ukrajinštiny hovoří o nevýhodné pozici země, která ležela mezi velkými mocnostmi a často byla podrobena. Jednalo se o poměrně žádaná území kvůli úrodné zemi a dobrému zemědělskému základu.

Na jaké straně bojovali?

Druhá světová válka rozděluje Ukrajinu na dva tábory. Jedni nejdříve bojovali na straně nacistů proti sovětským vojákům, a druzí naopak bojovali proti německému útlaku. Ti, kdo se považovali za ukrajinské vlastence, bojovali ve snaze zbavit se dlouhé sovětské nadvlády, která měla pouze negativní výsledky, jako byl hladomor. Podporou německých vojsk lidé doufali, že se jim podaří vyhnat Sověty a získat zpátky svou zem. Překlady do ukrajinštiny jasně říkají, že ti, kdo vstoupili mezi jednotky SS, tak činily ze zvědavosti a toužili po kvalitním výcviku a získání cenných schopností. Už tehdy prý věděli, že Německo válku prohraje, ale chtěli vytěžit co nejvíce ve svůj prospěch při snaze o boj proti sovětské okupaci.

Období hladomoru

Součástí poválečných období po první i druhé světové války bylo vypuknutí hladomorů. Hlavně v druhém případě se jednalo o trest ze strany Sovětského svazu, kdy Stalin tvrdě trestal všechny, kdo se snažili válečné události využít ve prospěch boje proti němu. Stalin nechal z Ukrajiny vyvážet obilí do jiných států postižených válkou, aby je přesvědčil, že Sovětský svaz a komunismus dokáže zajistit všechny důležité potřeby a vyrovnat poválečné ztráty. Samotní obyvatelé Ukrajiny pak paradoxně umírali hlady. To pouze zesílilo nenávist vůči Sovětskému svazu a touhu osamostatnit se. To se skutečně podařilo až po rozpadu SSSR, kdy v roce 1991 vzniká samostatný stát Ukrajina fungující jako poloprezidentská republika. Překlady do ukrajinštiny nám mohou vyprávět hrůzostrašné příběhy z tehdejší doby.

Oslavy Dne vítězství

Den vítězství se na Ukrajině a Rusku slaví 9. května. V roce 1945 totiž došlo v podstatě k podepsání dvou kapitulací Německa. Jak říkají překlady do ukrajinštiny, byla kapitulace poprvé podepsána ve francouzské Remeši, což se však příliš nezdálo Stalinovi, který si vynutil další kapitulační obřad a tentokrát již přímo v Berlíně. Oslavy Dne vítězství jsou tradičně provázeny průvody a vojenskými přehlídkami. Nedílnou součástí je i vzdání pocty padlým hrdinům i těm, kteří byli ve své době považováni za kolaboranty.

Pokud řešíte historické texty a jejich překlady do ukrajinštiny, tak jste na správné adrese. Rádi pro Vás vyhotovíme nejen běžný překlad, ale také překlad do ukrajinštiny v expresním režimu.