Překlady do italštiny jsou naším každodenním chlebem. A proto je dnes článek věnovaný zrovna konci války v Itálii. Itálie byla důležitým spojencem Německa. To znamenalo, že po válce stála na straně poražených. Co to pro Itálii znamenalo a jak dnes pohlíží na oslavy konce války?

Boje nejen na evropském, ale i na africkém kontinentu

Druhá světová válka zasáhla i africký kontinent, kde zuřilo několik bitev. Velkou důležitost zde měla italská armáda. Překlady do italštiny však ukazují, že jednotky neměly příliš velké úspěchy. To poměrně značně oslabilo nejen italské, ale i vlastní německé jednotky, kterým později chyběly síly pro efektivní defenzivu. Mussolini se vychloubal, jak je jeho armáda silná a vojsko připravené, ale skutečnost tomu příliš neodpovídala. Hitler nebyl s jeho výsledky příliš spokojen a možná právě i nedostačující kvality italského vojska pomohly urychlit porážku Německé říše.

Italské tažení

Součástí poslední fáze druhé světové války bylo vytlačování německých a italských jednotek ze Středomoří. Italské tažení začalo invazí na Sicílii a po poměrně rychlém ovládnutí tohoto ostrova proběhlo obsazování přímo Apeninského poloostrova. Překlady do italštiny pomáhaly dorozumět se s místním obyvatelstvem a ujasnit si, kdo stojí na čí straně. Boje v Itálii trvaly opravdu až do konce války a přinesly mnoho obětí. Italskou frontou je inspirována i řada válečných románů a filmů. Kvalitní překlady do italštiny nám zajišťují možnost užít si celý příběh naplno i v našem jazyce.

Boje až do konce

Pro Itálii válka oficiálně skončila 2. května, kdy místní německé síly kapitulovaly. Ke konci války již byl patrný sílící vliv italského odboje a vzrůstající počet partyzánů. Ti dokonce pronásledovali Mussoliniho, kterého se podařilo zastřelit. Překlady do italštiny hovoří o spletitých vztazích mezi Itálií a Německem a jasným názorovým rozdílům mezi oběma tábory hlavně ke konci války. Boje statečných partyzánských vojáků výrazně urychlily celý proces porážky a obrovskou měrou pomohly pro vítězství Spojenců. Právě tyto statečné lidi si místní připomínají pravidelně každý rok při příležitosti státního svátku Dne osvobození.

Konec války a nastolení republiky

Po konci vládla politická nejistota a bylo potřeba nastavit nový vládnoucí režim. Svolalo se veřejné referendum, kde se probírala hlavní otázka, jestli má Itálie zůstat monarchií nebo má zvítězit ustavení republiky. Výsledkem bylo úspěšné zrušení monarchie a nastolení republiky. Tento vládní stav trvá již dodnes.

Oslavy k příležitosti konce války

Většina Itálie žila víceméně v okupantském duchu, kdy se místní obyvatelé cítili utlačováni fašistickým režimem a zdaleka všichni s ním nesouhlasili. Slavnostní datum připadá již na 25. dubna, kdy došlo z osvobození Itálie za 2. světové války. Takzvaný Den osvobození (Festa della Liberazione) je tradičně spojen s oslavou bojovníků proti fašismu. Typické pochody a průvody znázorňují svobodu a podnícení vývoje událostí, které později vedly k ustanovení Itálie jako republiky tak, jak ji známe dnes. Překlady do italštiny jsou stále více žádané a mají dlouhou historickou tradici.

Dalším významným svátkem v návaznosti na události v těsné blízkosti konce druhé světové války je i 2. červen, což je Den Italské republiky, kdy se slaví vznik samostatného demokratického státu díky hlasování v referendu. S tímto dnem se pojí ještě větší oslavy, během kterých probíhají vojenské přehlídky a je vzdávána pocta vojenským hrdinům.

Potřebujete překlady do italštiny? Jste tu správně! Vyhotovíme pro Vás překlady úřední, běžné expresní, či technické. Poptejte nás ještě dnes.