Ačkoli by se mohlo zdát, že angličtina je jazyk, který dnes ovládá více méně každý, tak tomu není vždy. I když nedokonalá znalost jazyka nemusí být vždy překážkou, jsou situace, kdy je lepší povolat zkušeného člověka, pro kterého je práce s jazykem denní chléb. Naší konkrétní situací budiž obchodní jednání se zahraničním partnerem. Pokud potřebujete, aby byl někdo další přítomen vašemu jednání, tak právě tento člověk se nazývá tlumočník. V případě obchodního jednání se bude jednat o konsekutivní tlumočení, při kterém každá zúčastněná strana bude mít čas na vyjádření. Při konsekutivním tlumočení se informace sdělují po několika větách, aby tlumočník měl vždy čas na tlumočení informace.

Odpověď na otázku v nadpisu proto může být jednodušší, než si myslíte. Jestliže v jednání proti sobě stojí dva lidé, jejichž cílem je uzavřít společný byznys, tak primárním úkolem je srozumitelná komunikace na obou stranách. To, že některá ze stran neovládá cizí jazyk, v dnešní době není překážkou. A to ani v případě, že se jedná o angličtinu. V mnoha zemích, kde angličtina není úředním jazykem, je jednoduše občas potřeba člověka, který odstraní bariéry. A řešení pro tyto případy? Konsekutivní tlumočení angličtiny.

Tlumočník je potřebný nejen v obchodním jednání, ale také při mnoha dalších příležitostech. Je potřeba se ptát: Jaké výhody nám přinese tlumočník?

Výhody jsou zejména tyto:

  • Možnost vlastního jasného vyjádření ve vlastním jazyce. Vaše myšlenka bude srozumitelně přetlumočena do cizího jazyka. Díky tomu se sníží šance na nedorozumění.
  • Tlumočníci jsou skvělým zdrojem znalostí v kultuře a terminologii. Zkušený tlumočník ví, jak a kdy správně použít vhodný obrat a zároveň se umí vyvarovat kulturním faux pas, která by mohli znamenat konec obchodu. Zároveň Vám pomůže překonat nástrahy setkání dvou kultur, které by mohli zapříčinit konec jednání. V těchto ohledech je dobrý tlumočník k nezaplacení.
  • Na základě hlubší znalosti dané kultury tlumočník je Vám schopen pomoci v dosažení Vašich cílů s tím, že Vám i dokáže vhodně pomoci při implementaci obchodní strategie, případně Vám ji pomůže poupravit tak, aby Vaše plány vyšly dle Vašich představ.
  • Ponechte si taktickou výhodu. Víte, proč například Japonci využívají anglické tlumočníky i přesto, že sami umí plynně anglicky? Je to jednoduché. Při vyjednávání získají čas na promyšlení další strategie a díky tomu jsou schopni adekvátně vyhodnotit další kroky v jejich obchodním plánu.

Tlumočník bude po dobu vašeho jednání stát na vaší straně, ale je potřeba, aby měl dostatečné podklady a čas se na samotné tlumočení připravit. Proto při objednání tlumočníka je potřeba myslet na následující body:

  • kde a na jak dlouho budete potřebovat tlumočníka
  • co bude předmětem tlumočení
  • poskytnutí podkladů k tlumočení (smlouvy, referenční materiály, produktové listy, příp. emailové komunikace)
  • kontaktní osoba, která lze zodpovědět dodatečné informace o tlumočení

Jak můžete vidět, tlumočník vám nejenže ulehčí práci, ale také vám pomůže přesně a jasně vyjádřit to, co potřebujete. V naší překladatelské agentuře Překlady Martina vám nabízíme služby zkušeného tlumočníka, který vás provede nejen nástrahami obchodního jednání, ale také možnými kulturními překážkami. Využijte naší nabídky ještě dnes a nechte vaše jazykové obchodní starosti na našich bedrech.