Při překladu z jednoho jazyka do druhého se ne vždy podaří přeložit doslova a do písmene úplně vše.   Toto platí pro každý překlad v jakémkoli jazyce – a obzvlášť jedná-li se o překlad z arabštiny. Hlavně v případě náboženských textů jako je Bible nebo Korán, začínají vyplouvat na povrch nejen lexikální a lingvistické překladatelské problémy, ale také kulturní. O to více je potom důležité vynaložit maximální úsilí při překladu tak významného textu jako je třeba Korán.

Kulturní rozdíly
Jedním z nejzřetelnějších problémů při překladu jakéhokoli náboženského textu, včetně Koránu, je rozdíl mezi kulturou, ze které vyšel původní text a kulturou, kde má být přeložený text distribuován. Idiomy, obsažené v Koránu, jsou typické pro muslimy, kteří žili v dobách Mohameda a proto je zřejmé, že nebudou dávat smysl pro Američany žijící v 21. století. Idiomy jsou řečnické obraty, které lidé používají k vyjádření určité věci, ale pokud by byly překládány doslova, tak by jednoduše nedávaly smysl. Příkladem je třeba „natáhnout brka“ (orig. kick the bucket), což znamená zemřít. Idiomy podobné této frázi lze najít ve všech kulturách a může být velice těžké je přeložit do moderního jazyka, jelikož jsou již vytrženy z originálního textu.

Rozdíly uvnitř náboženství
Dalším problémem jsou rozdílné názory uvnitř samotného islámu ohledně toho, jaký překlad Koránu má být považovaný za ten nejsprávnější. Překladem se nemyslí doslovné přeložení každého slova z jednoho jazyka do druhého. Naopak, každý překladatel, nebo překladatelská skupina se snaží co nejvhodněji vybrat pro každé slovíčko ten nejpřesnější význam, který nejlépe odpovídá originálnímu textu. V případě, že se v textu nachází odlišné interpretace různých dogmat, tak jednotlivé náboženské skupiny mají tendenci prosazovat jimi preferovaný překlad, což následně vede ke zvyšování napětí. Většina islámských frakcí věří, že jejich překlad je nadřazen ostatním překladům. Mezi tyto skupiny patří šíité, sunnité, saláfisté a další. S tolika rozdílnými názory se zdá být nemožné, aby byl přijat jeden uznávaný překlad Koránu.

Jazykové výzvy
Kromě rozdílů v chápání idiomů v různých kulturách, jsou zde také významné lingvistické rozdíly v překladu Koránu do angličtiny nebo jiného jazyka. Problémem je význam jednotlivých slov, což značně znesnadňuje překlad. V angličtině některá slova mají mnohem konkrétnější význam než v arabštině a zároveň v arabštině to samé slovo může mít mnohem širší pojem a obráceně. Nejčastějším oříškem jsou pasáže týkající se nahlížení na muže a ženy v islámu, politických a sociálních norem a dalších. Těmto a dalším komplikacím musí čelit všichni překladatelé.

Kvalitní překladatelé tyto jazykové nástrahy znají. Díky tomu, že se v naší překladatelské agentuře PrekladyMartina, potýkáme s těmito překlady každý den, jsme Vám  schopni nabídnout skutečně kvalitně přeložený text.