Slovenská literatura nám je blízké stejně jako slovenský jazyk. V době Československa se oba proudy vzájemně ovlivňovaly, ale i přesto můžeme poměrně jasně odlišit právě samostatnou slovenskou literaturu. Velký význam měla právě díla, která se snažila o získání národní jednoty, originality a samostatnosti. I přesto, že čeština a slovenština jsou velice podobné jazyky, pravidelně vychází překlady ze slovenštiny krásné literatury.

Slovenské osvícenství

Rozvoj slovenské filozofické a odborné literatury začíná spolu s tvorbou Mateje Bela. Ten se věnoval hlavně odborné tvorbě, vypracovával studie a přispíval do časopisů. Dalším velmi významným slovenským osvícencem byl Adam František Kollár, který se zasloužil o založení studia slovanských dějin a zároveň navrhoval i mnoho společenských reforem.

Slovenské národní obrození

Podobně jako v každém národním obrození, i zde jsou jasné tendence o vzepětí národní hrdosti a cíl vytáhnout literaturu ve slovenském jazyku na maximální pozornost. Klíčovou osobností byl v tomto období Juraj Fándly, který je autorem díla Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o starodávních, aj včúlajších premenách reholňíckích.  V druhém proudu zastávajícím využívání češtiny pro úpravu samotného slovenského jazyka byl například Bohuslav Tablic, který mimo jiné napsal i dílo, kde překlad ze slovenštiny zní Kniha o moudrém vychování dítek.

V další etapě navázali autoři, kteří působili na českém území, kam patří například Ján Kollár. Ten své vrcholné dílo Slávy dcera napsal přímo v českém jazyce. Spor o to, jaká z verzí jazyka bude převažovat se pokusil vyřešit Ľudovít Štúr, který vypracoval spisovnou slovenštinu. To se povedlo a od té doby se díla psala víceméně v jednotném spisovném jazyce.

Příběh o Jánošíkovi

Sbírání lidových pověstí a vytváření romantických básní se věnoval autor Ján Botto, jehož nejvýznamnějším dílem je Smrť Jánošikova, což vedlo k nastartování moderní obliby příběhu o Jánošíkovi v moderní slovenské kultuře. Stejné téma se později dočkalo i prozaického zpracování, kterého se chopil Viliam Pauliny-Tóth a vytvořil dvojdílné dílo s názvem Jánošík.

Básnická tvorba

Mezi jednoho z hlavních představitelů slovenské literatury a kultury obecně patří Pavol Országh Hviezdoslav, který se věnoval hlavně poezii, ale napsal i několik dramatických a prozaických děl. I zde existuje překlad ze slovenštiny a to nejen do češtiny. Napsal několik lyrických cyklů, jako jsou například Sonety, Letorosty I. až III., Žalmy a hymny, Stesky nebo Krvavé sonety. Vydal 9 básnických sbírek jako například Mlyn v Tatrách, Večera nebo Dozvuky. Napsal i několik epických básní a šest dramatických her. Podílel se i na agitaci za vznik slovensko-českého státu.

Některá slovenská díla nemusí mít český překlad, což ale vůbec nemusí být na škodu. Hlavně u poezie spíše oceníte autentičnost, která díky velké jazykové blízkosti, jistě nebude překážkou pro čtení.

Nejvíce překládaný slovenský spisovatel

Významná díla napsal i Ladislav Mňačko, kdy jeho knihy vyšly v překladech do 26 jazyků. Jeho proslulým dílem je román Smrť sa volá Engelchen, kde se zobrazují i vlastní zkušenosti autora z války. Dílo bylo přeloženo do několika jazyků a získalo mnoho ohlasů. Ve své dalším románu Nočný rozhovor se objevují zážitky z konce války, kde je ukázána hrozivá tvář válečného konfliktu, která mění uvažování i běžných lidí. Velmi významným dílem je román Ako chutí moc, kdy se příběh odehrává v době komunismu a předkládá velké dilema všech lidí, kterým je do rukou dána velká moc. Téma je nadčasové a dílo má i český překlad, takže si ho můžete naplno vychutnat.

Poptáváte překlad ze slovenštiny? Poptejte nás! Rádi pro vás vyhotovíme nabídku na překlad ze slovenštiny a zároveň vám sdělíme termín dodání.