Španělsko má poměrně hodně státních svátků. Níže uvedené většinou platí pro celé území, ale existuje i celá řada dalších svátků, které jsou uznávané pouze v určitých regionech Španělska.

Nový rok – 1. ledna

Oslavy Nového roku jsou podobné jako jinde ve světě. Vyvrcholením je půlnoc, kdy jsou mohutné ohňostroje a Španělé slaví příchod Nového roku šampaňským a dobrým jídlem. Překlady ze španělštiny hovoří i o specialitě, kterou je hroznové víno. Pojídá se 12 kuliček, kdy každá z nich symbolizuje jeden měsíc minulého roku. Jedná se o tradici, která započala během roku, kdy došlo k extrémní úrodě hroznového vína.

Tři králové – 6. ledna

Podle křesťanské tradice a znalostí, které nám zprostředkovávají překlady ze španělštiny, dostávají děti dárky nejenom na vánoční svátky, ale i později v noci z 5. na 6.ledna. Španělské děti tak mají štěstí, protože se mohou řadit k nejvíce obdarovávaným během těchto zimních svátků. Ještě předtím, než rodiče dárky nakoupí, napíšou si děti dopis pro Ježíška a Tři krále, kde sdělí svá přání a popíšou, jaké mají zásluhy a zda si vybrané věci opravdu zaslouží.

Den otců

Milý svátek, během kterého děti, ale i dospělí připravují dárky pro své otce. Rodiny se snaží trávit čas pohromadě a jsou vděční za společné chvilky. Den na oslavu maminek připadá ve Španělsku na 8. prosince, což je i den označovaný jako svátek neposkvrněného početí Panny Marie.

Velký pátek

Oslavy Velikonoc jsou ve Španělsku velmi důležité a jedná se o záležitost celého svatého týdne. Velmi důležitý je zejména Velký pátek, což je den, kdy byl Ježíš ukřižován. Celý proces oslav ale začíná již Květnou nedělí a vrcholí na Velikonoční neděli. V průběhu těchto svátků městem kolují průvody lidí s podobiznami Ježíše a Panny Marie a náležitou výzdobou. Neopakovatelná atmosféra a zcela jiné pojetí, než jaké známe u nás, má velmi zajímavou atmosféru.

Velikonoční neděle

Překlady ze španělštiny vypráví o tom, že vrcholem velikonočních oslav je den Velikonoční neděle.

Velikonoční pondělí

Křesťanský den oslavy vzkříšení Ježíše. Velké oslavy ještě doznívají, ale hlavní vrchol průvodů je vždy den předem o Velikonoční neděli.

Svátek práce – 1. května

Den volna, během kterého se přehodnocují pracovní podmínky a na přetřes často přichází různé zákony. Lidé si většinou užívají další den volna a tráví čas svými oblíbenými činnostmi. Zřídka se mohou objevovat i demonstrace za zlepšení pracovních podmínek.

Den hispánských národů – 12. října

Sváteční připomínka každý rok patří i mořeplavci Kryštofu Kolumbovi, který v roce 1492 dorazil k ostrovům patřícím k Americe. Díky tomuto objevu začala na americkém kontinentu hispanizace. Překlady ze španělštiny tak oceníte hlavně v Latinské Americe, kde ve většině zemí je španělština úředním jazykem. Přijímání se však netýká pouze jazyka, ale i kulturních zvyklostí a náboženství, kdy se ke katolickému vyznání hlásí více než 90 % obyvatel.

Svátek všech svatých – 1. listopad

Jedná se o svátek, který se slaví v mnoha katolických zemích a jeho významem je vzpomínka na zemřelé. Jde o podobné uctění jako v případě našich Dušiček. Na hřbitovech se objevují dekorace, zapálené svíčky a rodiny přicházejí vzpomenout na své zemřelé příbuzné.

Den španělské ústavy – 6. prosinec

Oslava přijetí poslední platné španělské ústavy z data 6. 12. 1978. Překlady ze španělštiny říkají, že na základě tohoto dokumentu došlo ke změně španělské republiky na parlamentní monarchii v čele s králem, kterým byl v té době dědic bourbonské dynastie Juan Carlos. Tato ústava částečně vychází z bývalého dokumentu, který vznikl v roce 1931 a obsahuje i části podporující decentralizaci země a větší autonomnost jednotlivých oblastí. To je patrné i například v jednotlivých svátcích a oslavách, které se mohou lišit podle regionu.

Den Narození Páně – 25. Prosince

Státním svátkem je sice až 25. prosinec, ale vánoční oslavy, zdobení stromečku a příjemný večer v rodinném kruhu nastává po vzoru jiných zemí již 24. prosince. Překlady ze španělštiny mají výrazy i pro vánoční pohoštění, jehož součástí je cukroví a štědrovečerní večeře s rybou. Děti dostávají dárky, které si většinou rozbalují večer 24.