V dnešním článku bychom si ukázali, jak má zadavatel přistupovat k překladatelské agentuře a co udělat pro to, aby získal co nejlepší překlad. Abychom si rozuměli – pro správný překlad nestačí pouze najít dobrou agenturu a zadat překlad. Pro správný překlad je třeba také udělat něco navíc. A to vám ta dobrá překladatelská agentura ráda sdělí. V následujících čtyřech bodech si představíme věci, na které byste měli při zadávání překladu myslet.

Terminologie

Každý překlad je specifický. Existuje nepřeberné množství oborů, témat, nebo oblastí, které vyžadují speciální terminologii. Je povinností zákazníka, dle Všeobecných obchodních podmínek, poskytnout ještě před zahájením překladu terminologii, které se musí překladatel držet. Díky poskytnutí terminologického slovníčku před zahájením překladu, zadavatel překladu eliminuje možnost, že bude s překladem nespokojen. Překladatelská agentura je povinna se držet dodaného terminologického slovníčku.

Může se stát, že zadavatel překladu nemá žádný terminologický slovníček. V tom případě je možné dodat dokumenty, nebo odkazy na stránky, kde se požadovaná terminologie vyskytuje a agentura bude vycházet z tohoto podkladu.

V případě, že neexistuje ani tato druhá možnost, pak je potřeba určit kontaktní osobu, se kterou je možno konzultovat terminologii. Díky těmto konzultacím je potom překladatel schopen vytvořit kvalitní překlad dle představ zadavatele.

Jestliže zadavatel překladu nedodá terminologii a ani neurčí kontaktní osobu pro konzultaci terminologie, pak na reklamaci týkající se terminologie nebude brán zřetel. V různých oborech je možné jednu věc nazvat několika způsoby a proto pokud je zadavatel zvyklý na svoji specifickou terminologii, tak je jeho povinností terminologický slovíček dodat.

Rychlost vs. kvalita

Častým požadavkem našich zákazníků je rychlost. V tom případě se jedná o režim expresního překladu, kdy zákazník požaduje vyhotovení během 12 hodin, 24 hodin, nebo při časové dotaci více než 6 NS na pracovní den. Při expresním překladu vždy upozorňujeme, že je zde málo času na zpětnou kontrolu překladu. A čím větší množství textu, tím menší šance, že překlad budeme schopni kvalitně zkontrolovat.

Zároveň vždy zákazníka upozorňujeme na to, že překlad v expresním režimu slouží jako pracovní verze překladu, která je dále určena ke korektuře rodilým mluvčím nebo pouze jako pracovní verze. Takový překlad rozhodně neslouží k tisku nebo třeba jako text určený na internet.

Při zadávání překladu proto vždy zvažte to, zda vám pracovní verze překladu stačí. Pokud jen potřebujete vědět, co je obsahem dokumentu nebo mít obecný přehled, tak takový překlad jistě není překážkou. Pokud má být ale takový překlad dokument, na jehož základě budete dělat zásadní rozhodnutí pro firmu, výrobu nebo své obchodní partnery, tak expresní režim rozhodně nedoporučujeme.

Účel překladu

Při zadávání překladu sdělte agentuře účel překladu. Pokud překládaný dokument bude sloužit k tisku nebo na web, tak vám dobrá překladatelská agentura vždy doporučí i korekturu rodilým mluvčím. Důvody, proč si připlatit za korekturu najdete zde. V případě, že potřebujete expresní překlad a takový překlad půjde zároveň do tisku, tak důrazně doporučujeme prodloužit termín dodání a objednat také korekturu, aby se eliminovaly všechny chyby, které by se mohly v překladu objevit.

Pokud agentuře nesdělíte účel překladu (hlavně tisk), tak toto nemůže být předmětem pozdější reklamace.

Formát

Ideální formát dodaného dokumentu je word (rtf, excel). V tomto dokumentu zachováme formátování, velikosti písmen, obrázky atp. Pokud nemáte k dispozici dokument v editovatelném formátu, potom je třeba počítat s tím, že dodaný překlad nebude sedět rozložením a formátováním přesně jako originál. V případě dodání needitovatelného formátu se vždy snažíme, aby konečný dokument byl maximálně podobný tomu zdrojovému. Ale ne vždy se to musí podařit. V případě náročnějších grafických prací je tato služba po předchozí domluvě zpoplatněna.

 

Dodání kvalitního překladu předpokládá spolupráci agentury se zadavatelem. Důležitým bodem při zadání překladu je proto komunikace agentury se zadavatelem tak, aby konečný výsledek uspokojil i toho nejnáročnějšího zákazníka. Pokud chcete kvalitní překlad, myslete při zadání překladu na výše uvedené body a vás investovaný čas se vám vrátí.