Maďarské umění se rozvíjelo postupně poměrně v souvislosti s vývojem událostí v zemi. Některá jména maďarských umělců jsou známá po celém světě, kdežto jiná mají víceméně hlavně lokální význam. Přečtěte si zajímavosti o třech poměrně známých maďarských malířích.

Tivadar Kosztka Csontváry

Tivadar Kosztka Csontváry byl maďarským malířem žijícím mezi lety 1853 až 1919. Původně pracoval jako lékárník a u tohoto povolání vydržel až do svých 27 let. Potom uslyšel vlivem pozvolna začínající schizofrenie hlasy, které mu říkali, že se stane slavným malířem. Začal tedy malovat a ke studiu malířství se dostal až ve svých 40 letech a to dokonce v Mnichově. Cestoval po Itálii, Dalmácii a Blízkém východě, kde hledal náměty pro svá díla. Překvapivě to se svým talentem dotáhl až na výstavy v Paříži, kde místní umělci uznávali jeho um. Bohužel v Maďarsku nebyli nově vypadajícímu umění naklonění, jak říká překlad z maďarštiny, takže za jeho života se mu v rodné zemi nedostalo příliš uznání. Když zemřel ve věku 65 let, bylo to za již nepříjemně rozvinuté schizofrenie a tlaku okolí, kdy mu přišlo, že zůstal naprosto nepochopen. Ke konci své tvorby se věnoval temnějším surrealisticko schizofrenním motivům s používáním tmavších barev.

Celkové dílo Tivadara Kosztky Csontvára se vyznačuje doslova nezaměnitelným způsobem malby a viděním jednotlivých motivů. Jeho styl je opravdu typický a přináší do obrazů jedinečnou perspektivu. V mnoha dílech se také neostýchá použít jasné barevné kombinace i působivou dynamiku jinak čistých linií. Kreslil krajiny, výjevy z bible, pobřeží i jednotlivé motivy. Jeho malířská genialita byla oceněna až několik let po jeho smrti. Dnes se mnohé z jeho děl nachází i v budapešťské Národní galerii.

Lajos Vajda

Lajos Vajda byl avantgardní malíř, který se narodil v roce 1908 a zemřel na tuberkulózu v roce 1941. Do malířství se vrhnul svým studiem na Akademii umění v Maďarsku, odkud se později vydal i na studia do Francie. Právě zde se setkal s novými směry, jakým byl kubismus a surrealismus. K tvorbě vyhledával folklorní i náboženské motivy, které originálně zpracovával s využitím surrealismu. Vzhledem k jedinečnosti jeho tvorby patří mezi výrazné a možná i nejvýraznější představitele avantgardy v Maďarsku. Jak vypráví překlad z maďarštiny, ovlivnil i řadu umělců budoucích generací a oživil nový umělecký směr ve své zemi. Bohužel umírá poměrně brzo na tuberkulózu.

Mnohá díla Lajose Vajdy se vyznačují využíváním kubistických prvků s dotekem surrealismu. Na jeho obrazech často najdeme kombinace odstínů žluté a červené barvy, které s oblibou používal. S jeho díly se dnes můžeme potkat v soukromých sbírkách a řada z nich je, jak říká překlad z maďarštiny, i ve sbírce maďarské Národní galerie. Vzhledem k poměrně výrazné tvorbě a ovlivnění umělecké scény, má i své vlastní muzeum ve městě Szentendre.

Mihály Munkácsy

Mihály Munkácsy je dalším známým maďarským malířem. Žil mezi lety 1844 až 1900. Začátky jeho tvorby jsou u malíře Eleka Szamossymy, ke kterému vstoupil do učení. Překlad z maďarštiny také nezapomíná na další vývoj jeho studií v Pešti, odkud mu bylo povoleno vydat se na studia i do zahraničí. Odjel tedy na Vídeňskou akademii a o rok později zkoušel studium také na Mnichovské akademii umění. O další rok později opouští Německo a vydává se do Paříže na Světovou výstavu. Jeho první mistrovské dílo s názvem Poslední den odsouzencův bylo v Pařížském salónu oceněno hned zlatou medailí. To mu přineslo slávu a rozhodl se na nic nečekat a odstěhovat se do Francie.

Ve své tvorbě Mihály Munkácsy nejdříve zachycuje výjevy ze života sedláků a chudiny. Později přidává malbu krajiny, do které občas zasadí postavu. Vše má velkolepý styl, hloubku a zajímavou práci se světlem. Jeho oblíbenou tvorbou se stalo zachycování žánrových výjevů, kde zachycoval detaily jednotlivých postav. Překlad z maďarštiny také popisuje vývoj jeho tvorby, kdy přešel k takzvaným salonním obrazům, kde jde o zachycení postavy v bohatě zdobeném pokoji. Jeho známými obrazy jsou například Ježíš před Pilátem, Park v Kolpechu, Tři dámy v parku, Tatínkovy narozeniny a další.