Naši slovenští sousedé mají několik známých malířů, jejich základní znalost by nám neměla unikat. Jde o národní umělce, kteří zanechali světově významný odkaz a jejich díla jsou dnes velmi ceněna. Znáte také tyto tři umělce?

Mikuláš Galanda

Mikuláš Galanda se narodil v roce 1895 v Tučianských Teplicích a zemřel v roce 1938 v Bratislavě. Byl to známý a talentovaný slovenský malíř, ilustrátor a grafik. Zasloužil se o výraznou propagaci moderního umění na Slovensku a svou tvorbou ovlivnil následující generace. Malbu studoval na Akademii výtvarných umění v Budapešti, ale kvůli první světové válce své studium nedokončil. Své další vzdělání začal na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, odkud po roce přestoupil na Akademii výtvarných umění. Překlad ze slovenštiny říká, že se během studií také seznámil s další významným malířem jménem Ľudovít Fulla. Právě s ním o několik let později vydával listy sloužící jako manifest moderního slovenského umění. Po dokončení studií se několik let věnoval výuce v Bratislavě a stal se i profesorem. Zemřel poměrně náhle a je pochován na Národním hřbitově ve městě Martin.

Jeho tvorba nesla prvky moderního umění, což ocenili nejenom na Slovensku, ale i ve světě. Svá díla vystavoval v Moskvě, v New Yorku i na Světové výstavě v Paříži, kde se jeho tvorba natolik líbila, že byl oceněn stříbrnou medailí konkrétní za knižní grafiku a ilustraci. Podílel se na tvorbě celé řady krásných knih známých autorů. Pokud si chcete prohlédnout některá z jeho děl, navštivte stálou expozici v Turčianských Teplicích. Některé jeho známé obrazy nesou názvy, jako jsou Matka, Stojící ženský akt, Slovenská rodina, nebo Zbojníci. Věnoval se všedním motivům, kam vždy vložil specifickou atmosféru určitého příběhu, jak říká překlad ze slovenštiny.

Ľudovít Fulla

Slavný slovenský malíř Ľudovít Fulla se narodil v roce 1902 a zemřel v roce 1980. Už od mala se našel ve světě malby, kresby a celkově umění. Ze studií obchodní školy se nejdříve na rok přesunul na soukromá studia malířství a následně se vydal studovat do Prahy na Uměleckoprůmyslovou školu. Zajímavé je, že překlad ze slovenštiny nabízí také informaci o jeho seznámení s Mikulášem Galandou právě během studií v Praze. Stali se z nich nejenom přátelé, ale také spolupracovníci, kteří si dali za cíl, že na Slovensko přinesou dotek moderního umění. Vrcholem jejich spolupráce byl manifest moderního umění.

Překlad ze slovenštiny nezapomíná na několik ocenění, která za svou tvorbu získal. Konkrétně jde například o cenu Grand Prix na Světové výstavě v Paříži nebo bronzové ocenění za scénografické návrhy v Miláně. Na Expu v Bruselu získal dokonce zlatou medaili za tapisérii. Titul národního umělce získal v roce 1963 a mezi jeho známé obrazy patří například Děti při moři, Rybáři, Balóny, Madona s anděly, Slovenská svatba, Jánošík na koni a další.  Ľudovít Fulla byl národním umělcem, kterému na posledních 10 let tvorby postavili speciální galerii na pozemcích jeho otce. Galerie stále stojí a jsou v ní k vidění některá jeho díla.

Miloš Alexander Bazovský

Miloš Alexander Bazovský žil mezi lety 1899 až 1968. Šlo o slovenského malíře, který se zaměřoval na tvorbu související s moderním uměním. Inspiroval se v lidové tvorbě, kterou upravil podle moderních uměleckých principů. Překlad ze slovenštiny dodává, že do své tvorby jistě promítal i zkušenosti ze studia na Akademii výtvarného umění v Budapešti, dále na Akademii výtvarného umění v Praze a částečně i na soukromé akademii umění ve Vídni. Mezi jeho známá díla patří například Žlutý most, Večer na dědině, Sekyra, Náměstí a další. Za svou tvorbu a přínos byl v roce 1964 jmenován národním umělcem. Jeho díla jsou na Slovensku i u nás velmi poptávaná a ceny za obrazy malované olejem se nezřídka pohybují v miliónových cifrách. Například obraz Pobožnost v horách se vydražil za téměř 2 miliony korun a za podobnou částku se prodal i jeho obraz s názvem Podzim.