Portugalsko. Krásná země, krásný jazyk, složitá historie. Vzhledem k tomu, že nabízíme překlady do portugalštiny, je na místě, abychom nejeden článek věnovali také této zemi a kousku její historie.

Konec války v Portugalsku není provázen bouřlivými oslavami. Portugalsko mělo být během války neutrální zemí, ale svým způsobem se na vývoji událostí podílelo. Co všechno dokázala ovlivnit strategicky položená přímořská země a slaví dnes den vítězství?

Pomoc při občanské válce ve Španělsku

Vše začalo, když se k moci dostal António Oliveir de Salazar. Ten využil ekonomických cestiček, aby postupně nastolil diktaturu. Zpočátku nenápadné reformy rozpočtů, zvýšení daní a naopak snížení mezd pomáhaly upevnit režim. Celá situace se ještě zhoršila po první světové válce, kdy se vystřídalo několik vlád a později byl demokratický režim úplně svržen. Portugalská vláda byla spojencem španělských militaristů, kteří stáli za vypuknutím občanské války. Jak říkají překlady do portugalštiny, hned po začátku občanské války se na území Španělska zformovaly dobrovolné vojenské jednotky označující se jako zelené košile.

Zásobování Německa a Itálie

Ještě před válkou bylo Portugalsko orientováno k zahraniční spolupráci s Velkou Británií. Salazar ale postupně začínal sympatizovat s totalitními režimy na území Německa a Itálie. V roce 1936 tedy byla podepsána smlouva s Německem a později vznikl ve spolupráci se Španělskem takzvaný Iberský blok. V roce 1942 se portugalská vojenská mise dokonce vypravila na návštěvu do Německa. Během válečných let Portugalsko zásobovalo Německo a Itálii cennými surovinami, ale byla ropa a dovážené výrobky z Jižní Ameriky. Aby však byla zachována zdánlivá neutralita, muselo Portugalsko v časech vítězství Spojenců přenechat Velké Británii svou vojenskou základnu na Azorech. Překlady do porgulaštiny odhalují i to, že během června 1944 ustaly dodávky vývozního zboží do Německa, aby se válka zkrátila. Právě bez skrytých zásobovacích cest, které vedly právě například přes Portugalsko, by válka jistě netrvala tak dlouho.

Neúspěšná snaha o navrácení demokracie

Po ukončení války byla politická snaha vrátit zpátky demokratický režim. To se však nepovedlo, protože došlo k upravení volebního zákona. Salazar byl stále u moci a držel zemi v ekonomických kleštích. Zavedení ekonomických reforem by totiž mohlo vést i k reformám politickým a to bylo to poslední, co by si přál. Kvalitní překlady do portugalštiny pro mezinárodní styk s dalšími zeměmi pomohly, aby se Portugalsko stalo v roce 1955 součástí OSN.

Na straně Západu

Během studené války se Portugalsko přiklonilo jednoznačně na stranu západních mocností. Jedná se dokonce o jednu ze zemí, které stály u založení Severoatlantického paktu. Portugalsko má velmi výhodnou pozici a západní mocnosti ho potřebovaly na své straně tolik, že dokázaly v té době tolerovat nedemokratický režim vládnutí. Později se však množily žádosti, aby došlo ke změně režimu. To se však příliš nedařilo a překlady do portugalštiny nám dávají jasná svědectví o tom, že snaha o navrácení monarchie se nepovedla.

Konec války se příliš neslaví

Portugalsko mělo během druhé světové války oficinálně statut neutrální země. Skutečné činy sice neutrální nebyly, ale přímo na portugalském území nedocházelo k žádným válečným střetům. To znamená, že příliš neexistují důvody pro místní oslavy konce války a vyhlašování státního svátku. Překlady do Portugalštiny navíc pomáhají šířit historická fakta, že například po Hitlerově sebevraždě visely vlajky na půl žerdi. V porovnání s jinými evropskými zeměmi se tedy nedočkáte téměř žádných oslav.

Překlady do portugalštiny poptejte u nás emailem, či telefonicky. Obratem získáte nabídku na překlad, či tlumočení.