Německá literatura je nám díky sousedním hranicím a poměrně značným interakcím mezi německy mluvícími zeměmi blízká. Nakolik ale znáte nejvýznamnější díla německé literatury? Dokázali byste si některá z nich přečíst v originálu nebo dáváte přednost překladu z němčiny? Podívejte se, jaké klenoty německé literární studnice by vám neměly uniknout.

Historická díla s nadčasovým poselstvím

Největší rozmach literární tvorby nastává s vynálezem knihtisku, kdy bylo najednou možné šířit myšlenky a příběhy psané na papíře s mnohem větší efektivitou. V době humanismu vystupoval například Martin Luther se svým vlastním překladem bible. Tvorba se dále nevyhýbala ani lidovým tématům. V období třicetileté války panovala převaha válečných a politických témat.

Později se oblevuje i zábavná tvorba s vnitřní symbolikou. Jedná se například o oblíbené pohádky bratří Grimmů, které snoubí lidově vyprávěné tradiční pohádky s novými a uměle vytvořenými příběhy. Tato kniha má i svůj překlad z němčiny a to dokonce ne jeden. Každý z nich nabízí lehce odlišné podání. Podobně jsou na tom i umělecká filmová ztvárnění.

Po sjednocení Německa převládala tvorba zaměřující se na národní vlastnosti. Kultu rasové nadřazenosti se věnoval například spisovatel a filozof Friedrich    Nietzsche. Jeho známé dílo patřící do povinné četby nese název Also sprach Zarathustra, překlad z němčiny zní Tak pravil Zarathustra, což je údajně nejhlubší dílo, jaké bylo kdy do té doby napsáno. Kniha má velmi originální zpracování a obsah. Najdeme v ní mnoho myšlenek hodících se i do dnešní doby a probouzející další zamyšlení nad problémem. České překlady jsou na velmi dobré úrovni a plně vystihují hluboká poselství.

Kvalita německé literatury v průběhu 20. století byla oceněna třinácti Nobelovými cenami. Patří sem například známý Thomas Mann píšící hlavně v první polovině 20. století.  Nobelovu cenu získal za rozsáhlý román Buddenbrooks: Verfall einer Familie (překlad z němčiny zní Buddenbrookovi), který pojednává o životě běžné rodiny zabývající se podnikáním. Přináší pohled na důležitost pokračování v rodinné tradici a nevyzpytatelnost lidských cest vlivem vnějších faktorů. Dílo se dočkalo čtyř českých vydání a několika filmových adaptací.

Dalším známým německy píšícím spisovatelem byl Hermann Hesse, který za svou tvorbu také získal Nobelovu cenu, ale i mnoho dalších literárních cen. Mezi jeho slavná díla patří například Hra se skleněnými perlami, Demian, Stepní vlk nebo Siddhartha. I na tato díla můžeme u nás najít překlad z němčiny. Všechno z těchto děl mají oduševnělou podstatu s hlubokým zpracováním skvěle ztvárňujícím humanistické hodnoty. Dílo Der Steppenwolf (překlad z němčiny zní Stepní vlk) vypráví příběh o podivínovi, který se nedokáže ztotožnit s prostým maloměšťáctvím a odmítá přijmout zvrácené hodnoty společnosti. V důsledku se u něj projevuje rozdvojení osobnosti, což je možné interpretovat jako skutečnou psychickou poruchu vzniklou tíživou situací, ale i jako alegorický pohled na tehdejší společnost. Překlad z němčiny u tohoto díla proběhl dokonce šestkrát a pro citlivého čtenáře nabízí myšlenky aplikovatelné i do dnešního světa.

I přes tento stručný výčet najdeme spoustu dalších zajímavých děl nejen v němčině, ale také v samotných českých překladech z němčiny.